Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lapin elinkeinojen kehitysnäkymät edelleen hyvät - haasteena työvoiman saatavuus (Lappi)

Lapin kansainvälinen matkailu on kasvanut merkittävästi viime vuosina; kansainvälisiä rekisteröityneitä yöpymisiä on vuositasolla jo enemmän kuin kotimaisia. Lapin talvi tarjoaa auto- ja rengasvalmistajille mahtavat testausalueet. Lappiin on kehittynyt merkittävää ajoneuvojen ja niihin liittyvien osien testaustoimintaa. Teollisuuden suuret toimijat Lapissa ovat globaaleja, ja maailman markkinoiden kehitys vaikuttaa raaka-aineen kysyntään ja hintoihin. Kaivostoiminta ja malminetsintä on Lapissa aktiivista.

Liikevaihdon trendikehitys on ollut tasaisesti kasvavaa vuodesta 2016 alkaen. Kasvu on ollut vahvinta rakentamisessa ja vaihtelevinta teollisuudessa. Henkilöstömäärän trendikehitys on ollut epätasaisempaa. Työvoiman saatavuus on noussut keskeiseksi haasteeksi, jonka ratkaisemiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä ja ennakoivia toimia.

Lapin vahvuutena on tahtotila kehittää aluettaan

Kehittämistyössä on haettu uudenlaisia toimintatapoja muun muassa eurooppalaisesta innovaatiopolitiikasta ja älykkään erikoistumisen klusteritoiminnasta. Alueen moninaisuus ja vahvat toimijat yrityskentässä mahdollistavat koko maakunnan kehittämisen.

Lapissa on meneillään merkittäviä investointi- ja kaavahankkeita, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään ja ympäristöön. Hankkeiden valmisteluajat ovat pitkiä ja niihin sisältyy monipuolista kuulemista, yhteensovittamisvaateita ja avointa vuorovaikutusta. Voimakkainta keskustelua käydään Jäämerenrata-linjauksen sekä kaivosten ja tuulivoimaloiden rakentamisen ja sijoittelun suhteen. Kaivos-, metsä- ja biotaloushankkeiden valmistelun yhteydessä on noussut esille tarve tieverkon, rautateiden ja satama-alueiden kehittämiseen koko Pohjois-Suomen alueella.

Lappi kaipaa nuoria aikuisia

Työllisyysaste on kivunnut Lapissa lähes 68 prosenttiin, mikä on 7 prosenttiyksikköä parempi kuin vuosikymmenen taitteessa. TE-toimistoon ilmoitetaan Lapissa vuosittain noin 20 000 avointa työpaikkaa, joista suurin osa on yrityksissä. Matkailun kasvu sekä suunnitteilla ja vireillä olevat hankkeet tukevat työttömyyden alenemista. Pohjois- ja Tunturi-Lapissa työttömien osuus työvoimasta alittaa koko maan keskimääräisen.

Väestökehitys on alueellisesti eriytynyttä, ja alueen sisäiset erot lisääntyvät kasvavien ja supistuvien alueiden välillä. Syntyvyyden romahdus on viime vuosien suurin väestöllinen muutos. Yksi muuttoliikkeen avainryhmistä ovat nuoret aikuiset, joiden paikkakuntaan liittyvillä valinnoilla on keskeinen merkitys alueiden tulevaan kehitykseen.

Lisää Lapin alueellisista kehitysnäkymistä kevään 2019 Alueelliset kehitysnäkymät –katsauksesta sivuilta 406-439.

LISÄTIETOJA


Johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara, puh 0295 039 689
 

Lapin alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2019 / Kevään 2019 katsauksen Lapin osuus päivitetään Lapin Luotsi -sivustolle (Lapin alueelliset kehitysnäkymät) pääsiäisen jälkeisellä viikolla (vk 17).

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kevään 2019 katsauksen arviot on tuotettu helmi-maaliskuun aikana.


Alueellista tietoa