Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lämpimät alkukesän sääjaksot eivät ole lisänneet sinilevähavaintoja - siitepölyä paikoin veden pinnalla (Kaakkois-Suomi)

Kesäkuun toisella viikolla Kaakkois-Suomen vesialueilla ei ole todettu tavanomaisesta poikkeavia levähavaintoja. Paikoin on kuitenkin havaittu männyn siitepölyn muodostamia, kellertäviä raitoja tai pienialaisia pintakertymiä, joka voi hieman muistuttaa pinnalle sinileväesiintymiä. Pintaveden lämpötilat vaihtelevat Kaakkois-Suomen järvillä yleisesti 13-18 asteen välillä.

Itäisen Suomenlahden rannikolla on vedessä havaittu vedenlaadun näytteenottojen yhteydessä jo muutamalla havaintopaikalla syvemmissä vesikerroksissa vähäisiä määriä levähippuja, mutta pintaveden samentumahavainnot ovat todennäköisesti pääosin siitepölyä. Samentuman joukossa voi olla myös leviä. Suomen ympäristökeskuksen kokoamien tietojen mukaan avoimella Suomenlahdella on esiintynyt paikoin sinilevää veteen sekoittuneena. Suomenlahden vesi on edelleen viileää eikä matalia ja suojaisia lahtialueita lukuunottamatta pintaveden lämpötila ole yleisesti noussut yli 15 asteen.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain noin 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Verkossa:

Järviwiki:

www.syke.fi:

www.ely-keskus.fi

Lisätietoja

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Hydrobiologi Jouni Törrönen 
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi  
puh. 0295 029 296

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)