Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Lamminnevalla järjestettiin vesinäytteenottokoulutusta (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen vesien ja maatalouden valvontaryhmässä järjestettiin vesinäytteenottokoulutusta torstaina 18.11.

Koulutus toteutettiin maastossa Neova Oy:n Lamminnevan turvetuotantoalueella, jossa tutustuttiin turvetuotantoalueen vesienkäsittelyyn ja happamuudentorjuntatoimenpiteisiin.

Dronella otettu kuva Lamminnevan turvetuotannosta poistuneelle alueelle perustetusta kosteikosta. Kuvaaja Ari Koski.

Dronella otettu kuva Lamminnevan turvetuotannosta poistuneelle alueelle perustetusta kosteikosta. Kuvaaja Ari Koski.

Vesinäytteenottoa harjoiteltiin myös Kivipurosta Lamminnevan itäpuolella. Kouluttajina näytteenoton osalta toimivat vesitaloussuunnittelija Kari Saari ja erikoistutkija Anssi Teppo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Näytteenottokoulutusta Lamminnevan turvetuotantoalueella. Kuvaaja Ari Koski.

Näytteenottokoulutusta Lamminnevan turvetuotantoalueella. Kuvaaja Ari Koski.

Lamminnevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteita olivat esittelemässä Neova Oy:lta ympäristöasiantuntija Elina Rouhiainen ja operaatiopäällikkö Ari Koivisto. Lamminnevan turvetuotannosta poistuneelle alueelle on rakennettu patoamalla jälkikäyttökosteikkoa. Kosteikko estää turvekerrosten alapuolisen sulfidimaan happamoitumista turvetuotannon jälkeen.

Mittakaivosta otetun vesinäytteen pH:n ja sähkönjohtavuuden mittausta. Kuvaaja Ari Koski.
Mittakaivosta otetun vesinäytteen pH:n ja
sähkönjohtavuuden mittausta. Kuvaaja Ari Koski.