Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioitu ja vertailtu (Päijät-Häme)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostus) Hollolan kunnan tai Orimattilan kaupungin alueelle sijoittuvasta seudullisen kierrätyspuiston toiminnasta. YVA-selostus on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kuvaus hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista. Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen. Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
  • VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
  • VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
  • VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettelyn kanssa rinnakkain on käynnissä kierrätyspuistoa varten laadittava jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta vaihemaakuntakaavan laatimisesta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Arviointiselostusta ja vaihemaakuntaluonnosta esitellään keskiviikkona 5.2. klo 17.30 alkaen Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 31, Lahti. Aineisto on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA. YVA-selostus on luettavissa 15.1.–28.2.2020 välisenä aikana myös Hollolan, Lahden ja Orimattilan kaupungin pääkirjastoissa sekä Palvelutorin Lahti-Pisteessä (Trio-kauppakeskuksessa).

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää mielipiteitä YVA-selostuksesta ja ne on toimitettava Hämeen ELY-keskukseen 28.2.2020 mennessä. Hämeen ELY-keskus antaa oman lausunnon hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista myöhemmin keväällä.

 

Lisätietoja

Hankevastaavan verkkosivut: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi

Kehityspäällikkö Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (hankkeesta vastaava), puh. 050 324 7427, antti.leiskallio@phj.fi

Projektipäällikkö Mika Manninen, Sweco Oy (YVA-konsultti), puh. 045 634 0224, mika.manninen@sweco.fi

Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus (YVA-yhteysviranomainen), puh. 0295 025 198
Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto, puh 040 531 7628

 

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)