Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lahden Rantakartanon alueen maaperän puhdistaminen jatkuu (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Rantakartanon alueen itäosan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Alueella on ollut huoltoasemia, minkä seurauksena alueen maaperässä on vielä paikoitellen bensiiniä ja öljyä. Lisäksi alueelle on läjitetty yleisesti jätteen sekaista ylijäämämaata 1900-luvun alkupuoliskolla. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 1 200 kuutiometriä, eli yhteensä noin 700 tonnia. Alueelle on kaavoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennuksia sekä puistoja ja aukioita. Maaperän puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki, joka omistaa kiinteistöt. Alueen puhdistaminen alkaa tänä kesänä.     

Pilaantunut maa tulee puhdistaa asuin-, liike- ja toimistotilojen rakennusalueilla, etteivät maaperän haihtuvat bensiini- ja öljy-yhdisteet kulkeudu uudisrakennusten sisäilmaan. Lisäksi tulevilta puisto- ja piha-alueita on poistettava raskasmetalleilla pilaantunut maa-aines. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176     

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)