Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lahden Koneharjunkadulla puhdistetaan öljyn pilaamaa maaperää (Päijät-Häme)           

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Pirttiharjussa Koneharjunkatu 3:ssä sijaitsevan entisen kuljetusliikkeen maaperän puhdistamisesta. Maaperää on pilannut polttoaineena käytetty öljy. Tontilla toiminut kuljetusliike on lopettanut toimintansa, rakennukset on purettu ja alue muutetaan asuinkäyttöön. Öljyllä pilaantunutta maata on arviolta noin 1400 tonnia. Maaperä puhdistetaan tänä kesänä. Puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki, joka omistaa kiinteistön.

Pilaantunut alue on puhdistettava, etteivät maaperässä olevat öljyhiilivedyt pääse haihtumaan tontille rakennettavien rakennusten sisäilmaan, eivätkä rajoita alueen maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pois kaivetut maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240    

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037        


Alueellista tietoa