Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Laajassa ympäristörikosoikeudenkäynnissä käräjäoikeuden ratkaisu (Hämeen ELY-keskus)

Toimitusjohtaja sai ehdollista vankeutta kahdesta ympäristörikoksesta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi 28.1.2016 tuomion jätehuollon laiminlyöntejä koskevassa laajassa ympäristörikosasiassa. Syyttäjä vaati rangaistusta kolmesta erillisestä teosta: öljyjätteen polttamisesta, purkujätteen dumppaamisesta kenttärakenteeseen ja sorakuopan käyttämisestä luvattomana maankaatopaikkana. Janakkalalaisen maanrakennusyrityksen toimitusjohtaja tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen jätteiden epäasiallisesta käsittelystä. Hänen katsottiin syyllistyneen ympäristön turmelemiseen. Jonkin aikaa yhtiön toimihenkilönä toimineet saivat vapauttavat tuomiot.

Käräjäoikeus tuomitsi yritykselle 20 000 euron yhteisösakon. Lisäksi yhtiö velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoshyötynä 15.000 euroa.

Oikeus katsoi, että toiminta on ollut osittain tahallista ja osittain törkeän huolimatonta. Sorakuopalta on otettu soraa yli luvan salliman määrän ja kuoppaa täytetty maa-ainesjätteellä. Jätteiden läjittäminen sorakuoppaan on aiheuttanut roskaantumista ja pohjaveden pilaantumisen vaaran. Kaatopaikana käytetty sorakoppa sijaitsee tärkeällä I luokan pohjavesialueella Janakkalassa. Jätteiden sijoittaminen kenttärakenteeseen on katsottu omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Öljyjätteen polttamisesta koskeva syyte hylättiin.

Keskusrikospoliisi teki yrityksen kohteisiin tarkastuksen toukokuussa 2011, jolloin jätteiden laiton käsittely paljastui. Toiminta oli jatkunut useita vuosia. Poliisi joutui tekemään kohteissa kymmeniä koekuoppia ja ottamaan näytteitä jätteiden laadun määrittämiseksi. Joukossa oli ympäristölle vaarallisia yhdisteitä, jotka jo hyvin pieninä pitoisuuksina aiheuttavat pohjaveden pilaantumista. Sorakuopalta poistettiin vahvasti pilaantuneita maita 1300 tonnia ja lievästi pilaantuneita 2700 tonnia.

Jätteet ja pilaantuneet maat on myöhemmin toimitettu kohteista jätelaitoksiin käsiteltäviksi, ja yritys on kunnostanut alueet. Nykytietojen mukaan myrkyllisiä aineita ei ole kulkeutunut pohjaveteen. Nykyisin yrityksen toiminnassa ympäristökysymykset otetaan paremmin huomioon.

Lisätietoja

Johtaja Tommi Muilu, ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Alueellista tietoa