Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhakuun liittyviä kokemuksia tutkittu (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskuksessa on julkaistu 4.11.2013 tutkimus alle 25-vuotiaiden nuorten työnhakuun liittyvistä kokemuksista ja työnhaun muuttuneesta toimintaympäristöstä alueella. Tutkimuksen tuloksia on peilattu vuoden alussa voimaan astuneen nuorisotakuun päämääriin. Tutkimuksen on laatinut Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall.

Nuorten työnhaun toimintaympäristöä Uudellamaalla kartoitettiin tilastollisen analyysin keinoin hyödyntämällä työhallinnon järjestelmiä. Keskeisessä roolissa oli alle 25-vuotiaiden työttömien ryhmän nykyisen rakenteen hahmottaminen, työttömyyden aikasarjojen seuraaminen ja työ- ja elinkeinotoimiston mittareiden tarkastelu v. 2013 ensimmäisen puoliskon lukemien pohjalta.

Tutkimuksen toisessa osiossa haastateltiin kymmentä uusimaalaista nuorta kolmeen teemaan liittyvien kysymysten kautta. Teemat liittyvät työnhaun ja työttömyyden aikana saatuihin kokemuksiin, työn merkitykseen ja nuorten ja TE-toimiston yhteistoimintaan.

Toimintaympäristöanalyysin kautta hahmottui kuva nuorten vaikeutuneesta työllisyystilanteesta. Nuorisotyöttömyys on vuoden alusta noussut alueella huomattavan paljon. Kasvu on kohdentunut erityisesti ilman ammattia oleviin nuoriin sekä teollisuuden ja palveluiden ammattiryhmiin.

Haastatteluaineiston tulokset tukevat kuvaa nuorten vaikeutuneesta työnhakutilanteesta. Yhdeksi haasteeksi koettiin mm. työnantajien korkeat työkokemusvaatimukset. Työn merkitys oli nuorille hyvin suuri. Haastatteluiden pohjalta muotoiltiin muutamia ehdotuksia ja näkökulmia TE-toimistojen jatkopohdinnan perustaksi.


Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla


Alueellista tietoa