Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kuulutus Mondo Minerals B.V Branch Finlandin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Mondo Minerals B.V Branch Finlandin ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tänään 10.5.2019.

Mondo Minerals on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle Uutelan kaivoksen laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on selvitetty Uutelan kaivoksen laajentamisen sekä Viinakorven alueen käyttöönoton vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy muun ohella louhintamäärien kasvattaminen, avolouhoksen laajentaminen ja uuden avolouhoksen avaaminen, sivukivialueen laajentaminen ja uusien sivukivialueiden perustaminen sekä vesienkäsittelyn järjestäminen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen kahta laajennusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0

Uutelan avolouhos on nykyisen luvan mukainen 10 ha, tuotanto pysyy nykyisellä tasolla (kokonaislouhinta 300–400 000 t) ja sivukivialue pysyy nykyisen kokoisena (10 ha). Louhinta loppuu vuoteen 2025 mennessä.

Vaihtoehto 1

Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin. Malmin louhintamäärä nostetaan maksimissaan tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,3 Mt/v). Uutelan sivukiven läjitysalue laajennetaan (14 ha), uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (26 ha). Tällöin louhinta voi jatkua vuoteen 2032.

Vaihtoehto 2

Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin ja Viinakorven louhos avataan (7,5 ha). Malmin louhintamäärä nostetaan maksimissaan tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,8 Mt/v). Uutelan sivukiven läjitysalue laajennetaan kuten VE1, uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (38 ha). Tällöin louhinta voi jatkua vuoteen 2035 asti.

Kainuun ELY-keskus kuulee ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä useita eri asiantuntijatahoja sekä YVA-menettelyä varten kootun seurantaryhmän edustajia.  Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä arviointiselostuksesta kuulutuksessa esitetyn mukaisesti.

Lisätietoja

Johtava ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa