Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kuuleminen Lestijärven pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Lestijärven pohjavesialueet sijaitsevat kunnan keskiosassa kaakosta-luoteeseen sijoittuvalla mittavalla harjujaksolla. Pohjavesialueita on ollut Lestijärven kunnan alueella ennen luokitustarkistusta kuusi, joista neljä tärkeitä (I luokka) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvia (II luokka). Lisäksi Aho-Kurkelan pohjavesialue ylittää kuntarajan Kinnulaan.

Lestijärvelle ehdotetaan jatkossa luokiteltavaksi viisi pohjavesialuetta, joista neljä luokkaan 1 ja yksi luokkaan 1E. Parannankankaan kaksi pohjavesialuetta ehdotetaan yhdistettäväksi ja alueen laajennusta ehdotetaan Lestijärven keskustan alueelle. Keski-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut Aho-Kurkelan pohjavesialueen muutosehdotukset Kinnulan kunnassa.

Yleiskartta

Lestijärven pohjavesialueilla on 10 käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 2400 m3/vrk.

Lestijärven pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 27.1.-16.3.2020 välisenä aikana Lestijärven kunnantalolla sekä sähköisesti osoitteessa:

Muutosehdotuksista pyydetään lausunnot Lestijärven ja Toholammin kunnilta, Keski-Pohjanmaan liitolta sekä vesilaitoksilta, jotka ottavat alueilta vettä.  Myös kansalaisilla on mahdollisuus toimittaa ELY-keskukselle lisätietoa, joka on pohjavesialueiden luokituksen ja rajaamisen kannalta olennaista. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 16.3.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki.
Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

  • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen (anne.petaja-ronkainen(at)ely-keskus.fi), puh. 0295 024 221

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)