Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kuokkalan kehäväylä avataan liikenteelle 12.11.2013 klo 10.00 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Jyväskylässä marraskuussa 2011 käynnistynyt Kuokkalan kehäväylän rakentamishanke valmistuu marraskuun 2013 loppuun mennessä.  Kehäväylän tiistaina 12.11. kello 10.00 avattava uusi osuus on pituudeltaan 2,7 km ja ulottuu Keljosta, Ristonmaan eritasoliittymästä Hämeenpohjantielle Kuokkalassa.

Korkealuokkaisesti toteutetulle kehäväylälle rakennettiin neljä kiertoliittymää.  Kehäväylää parannettiin myös Äijälässä Viherlandian kohdalla noin 700 metrin matkalta. Ns. Viherlandian liittymä siirrettiin uuteen paikkaan ja siihen tehtiin ajoneuvoille kääntymiskaistat. Väylän toteutuksen yhteydessä rakennettiin uusia kevyen liikenteen väyliä noin 3,5 km ja noin 1 km ulkoilureittejä sekä näitä varten yhdeksän ali- ja ylikulkusiltaa.   

Ristonmaan eritasoliittymään, Jyväskylän keskustasta Keljon marketeille johtavan rampin ja Keuruuntien liittymään tullaan rakentamaan liikennevalot vielä tämän vuoden aikana.

Uuden väylän nimeksi on esitetty Tikanväylää Keuruuntien ja Pohjanlahdentien välisellä osuudella.

Kaupungin ja valtion yhteisprojekti

Marraskuun 30. päivänä valmistuvan hankkeen tilaajina toimivat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Jyväskylän kaupunki. Hankkeen pääurakoitsijana toimi Destia Oy.

Väylän toteutukseen osallistui kaikkiaan yli kymmenen maarakennus- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen erikoistunutta pk-yritystä sekä useita pienempiä alalla toimivia yrityksiä. Kesäaikana väylätyömaalla työskenteli parhaimmillaan useita kymmeniä työntekijöitä.

Itse Kuokkalan kehäväylä maksoi noin 10 miljoonaa euroa. Kehäväylän yhteydessä toteutettiin myös lisäkohteita, joista merkittävimmät ovat Kaijanlammen meluvalli valtatien 9 varressa sekä Könkkölän eritasoliittymän parannus Keuruuntiellä (vt18/23). Lisäkohteista huolimatta pysyttiin hankkeen alkuperäisessä kustannusarviossa 11,7 miljoonaa euroa.  Kustannukset jaettiin Jyväskylän kaupungin ja valtion kesken likimain puoliksi.

Kehäväylän rakentamisen yhteydessä Jyväskylän Energia toteutti lisäksi kaukolämmön siirtojohtojen sekä siirtoviemärin asennukset väylän varteen. Näiden arvo oli noin 2 miljoonaa euroa.

Kuokkalan kehäväylä on suunniteltu kaupunkiympäristöön ja maisemaan sopivaksi sekä toteutukseltaan korkealuokkaiseksi. Väylä on katumainen ja kahdeksan metrin levyinen. Nopeusrajoitus on Salontaipaleentien ja Sippulantien välillä 60 km/h ja muilta osin 50 km/h.

Liikenteen meluhaittaa torjumaan on tehty meluesteitä koko välille. Melusuojaus on toteutettu puusta ja betonista valmistetuin aidoin, betonisin rengasmeluestein ja maavallein.

Uusi väylä parantaa yhteyksiä ja rauhoittaa katuverkon liikennettä

Kehäväylällä arvioidaan avaamisen jälkeen kulkevan keskimäärin noin 7000–8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ajoneuvoista suurin osa on Jyväskylän keskustan ja asuinalueiden välistä henkilöautoliikennettä. 

Avauduttuaan kehäväylä parantaa Sippulanniemen ja Nenäinniemen asukkaiden kulkumahdollisuuksia Keljoon sekä kaupungin muihin eteläisiin osiin. Väylän valmistumisen myötä Pohjantien ja Toritien läpikulkeva autoliikenne rauhoittuu ja alueen katuverkolla ajoneuvoliikenteen odotetaan vähenevän.

Väylän lähialueen kevyen liikenteen kulkuyhteydet paranevat olennaisesti. Kehäväylän rinnalle sekä väylän poikki valmistui useita uusia kevytväyliä, jotka täydentävät olemassa olevaa väylästöä. Kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteäminen tapahtuu turvallisesti eri tasossa, väylän ylittävän tai alittavien siltojen kautta.  

Vaikka väylän rakentamisen myötä kulkureitit maastossa muuttuivat, säilyi alueen ulkoilureitistö ehjänä.  Kehäväylän yhteydessä vanhan ulkoilureitin korvaamiseksi rakennettiin noin 800 metriä uutta ulkoilureittiä. Väylän estevaikutusta pienentävät poikittaiset kulkuyhteydet, joista yksi on hiihtoa varten toteutettu latupohjana toimiva ulkoiluväylä.

Kartta Kuokkalan kehähankkeen yhteydessä toteutetuista kohteista

Lisätietoja antavat:
Tilaajat:
Projektipäällikkö Kari Komi,
Keski-Suomen ELY-keskus, kari.komi(at)ely-keskus.fi, p. 040 755 7050
Rakennuttajainsinööri Simo Suoja,
Jyväskylän kaupunki; simo.suoja(at)jkl.fi, p. 014 266 5140

Urakoitsija:
Ari-Pekka Olkkonen,
Destia Oy; ari-pekka.olkkonen(at)destia.fi, p. 0400 158 143

 

 


Alueellista tietoa