Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

KunnostusKIMPPA säästää selvää rahaa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kumppanuusmallisen päällysteiden paikkausurakan KIMPAn odotetaan osoittautuvan aikaisempaa taloudellisemmaksi tavaksi paikata vähäliikenteisten teiden päällysteitä.

Pirkanmaalla keväällä käynnistyneessä uudenmallisessa päällysteiden paikkausurakassa urakoitsija tekee tiestöllä viikkotarkastuksia, luokittelee teitä kunnon perusteella, osallistuu paikkausten ohjelmointiin ja paikkaa tiestöä kulloinkin tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Uudesta paikkausurakasta odotetaan olevan apua erityisesti vähäliikenteisten maanteiden paikkauksessa, kun reikien aiheuttamia liikennevahinkoja ei uudessa etupainotteisessa toimintatavassa ehdi syntyä. Muun muassa vahingonkorvaushakemusten määrän odotetaan vähenevän KIMPPA-urakan aikana. 

Uutta on myös urakan löytyminen facebookista http://www.facebook.com/kimppaurakka. KIMPAn sivuilla voi seurata ajankohtaisia uutisia ja antaa palautetta. Palautetta voi toki myös antaa jo entuudestaan tutuiksi tulleiden Tienkäyttajän linjan ja tieliikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta.  

KIMPPA kiinnostaa muitakin

Tähänastiset KIMPAsta saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Yhä niukemmiksi käyvien päällystemäärärahojen vuoksi maanteiden paikkaus- ja päällystämistoimia joudutaan tehostamaan koko maassa. Sen vuoksi kokeilusta saatavia tuloksia odottavat myös Liikennevirasto ja maan muut ELY-keskukset. Pilotin toimivuutta seurataan kiinnostuneesti siis myös Pirkanmaan ulkopuolellakin.

ELY-keskuksen viisivuotisen kumppanuusmallisen paikkausurakan urakoitsijana toimii NCC Roads Oy.


Alueellista tietoa