Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kunnille maksettavat laskennalliset korvaukset pakolaisten vastaanotosta ovat hieman nousseet Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Vuonna 2018 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat saivat valtiolta yhteensä yli 2,6 miljoonaa euroa kotoutumislain (1386/2010) mukaisia laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseen. Vuonna 2017 korvauksia maksettiin yli 2,5 miljoonaa euroa. Laskennallisia korvauksia maksetaan kunnille, jotka ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä ja joilla on voimassa oleva kotouttamisohjelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus pakolaisten vastaanotosta 15 kaakkoissuomalaisen kunnan kanssa.

Eniten korvauksia saa Kotka

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella eniten korvauksia saa Kotkan kaupunki, joka saa valtiolta laskennallisia korvauksia 1,16 miljoonaa euroa. Kotkan kaupungin valtiolta saamat laskennalliset korvaukset kasvoivat vuodessa yli 20 %. Toiseksi eniten Kaakkois-Suomen alueella laskennallisia korvauksia saa Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupungin laskennallisten korvausten määrä laski yli 6 % ollen vajaa 800 000 euroa. Lappeenrannan kaupungille valtio maksoi laskennallisia korvauksia pakolaisten kotoutumisen edistämiseksi yli 400 000 euroa (laskua yli 7 %). Imatran kaupungin saamat laskennalliset korvaukset nousivat yli 50 prosenttia yli 200 000 euroon.

Koska laskennalliset korvaukset maksetaan automaattisesti siihen kuntaan, missä pakolaistaustainen henkilö on kirjoilla, voi päätellä, että vuoden sisällä pakolaistaustaisten määrä on kasvanut Kotkassa ja Imatralla. Sen sijaan eräistä kunnista, kuten Pyhtää ja Rautjärvi, on nähtävissä poismuuttoa. Suuri osa Kaakkois-Suomen pakolaistaustaisista on turvapaikkahaun kautta luvansaaneita eli vastaanottokeskuksista kuntiin muuttaneita. Kiintiöpakolaisia vastaanottavat Kaakkois-Suomen kunnista vain Kotka ja Kouvola. Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu kunnassa käytettäviksi pakolaisten ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.

Kunnat oikeutettuja muihinkin korvauksiin

Laskennallisten korvausten lisäksi kunnille maksetaan kotoutumislain perusteella korvauksia mm. pakolaistaustaisten erityis-, tulkkaus- ja toimeentulotukikustannuksiin sekä alkukartoituksen laadintaan. Kunnat saavat myös korvauksia paluumuuttajista aiheutuviin kustannuksiin. Toisin kuin automaattisesti maksettavia laskennallisia korvauksia on kuntien haettava muita korvauksia valtiolta ja kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan. Muita kuin laskennallisia korvauksia korvattiin Kaakkois-Suomen kunnille vuonna 2018 melkein 6 miljoonan euron edestä.

Ministeriön Sylvia-hankkeesta myös tukea pakolaisia vastaanottaville kunnille

Kuntien on mahdollista saada lisäksi korvauksia pakolaisten vastaanottoon työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta. Sylvia-hankkeesta kunnat voivat saada laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat saada Sylvia-hankkeelta tukea hätätapauksina Suomeen saapuvien kiintiöpakolaisten vastaanottoon varautumisesta. Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen kunnat saivat Sylvia-hankkeen kautta yli 130 000 euroa.

Liite: Laskennalliset korvaukset pakolaisten kotoutumisen edistämiseen Kaakkois-Suomessa (pdf)

Lisätietoja Kaakkois-Suomen tilanteesta:

Maahanmuuttoasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 113

Lisätietoja Sylvia-hankkeesta ja käynnissä olevasta rahoitushausta saa sivulta www.kotouttaminen.fi/sylvia.

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, Sylvia-hanke, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 203


Alueellista tietoa