Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kulttuurin ja luovien alojen tulevaisuus – vaikutamme siihen itse! (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kaija Villman Aalto-yliopistosta ja Jatta Juhola Suomen nuoriso-opistosta
 

Millaista olisi taide ja kulttuuri vuonna 2050? Onko 3D-taidetulostus arkipäivää? Parannetaanko taiteella sairauksia ja ovatko design ja kulttuurimatkailu eteläsavolaisten tärkeimmät toimialat?

Vuoden aikana on pohdittu kuitenkin vielä lähitulevaisuuden eli 5 – 10 vuoden tulevaisuutta erilaisten kyselyjen, haastattelujen, työpajojen ja foorumeiden voimin, kun Mikkelin ammattikorkeakoulun hanke on pannut alueen ihmiset hakemaan yhteisiä kehittämiskohteita taiteen, kulttuurin ja luovien alojen näkökulmasta. Työ on jatkoa viime vuonna aloitetulle kulttuurifoorumille ja kulttuurin tulevaisuuden strategialle. Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Pitkälle tulevaisuuteen eli 50 – 100 vuotta eteenpäin ideoidaan seuraavan kerran alustavasti helmikuun 17. päivänä kulttuurin tulevaisuusverstaassa. Sen tarkoituksena on saada käsityksiä siitä, millaista olisi paras mahdollinen alue-, kulttuuri- ja taidepolitiikka, jos voisimme vapaasti päättää. Tulevaisuusverstaan tuloksista saadaan aineistoa kulttuurin tulevaisuusohjelman jatkotyöstöön sekä Etelä-Savossa aluekehittämisen että myös valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön. Ääneen lausuttu tulevaisuustoive tai -käsitys voikin toteutua!

Tähän mennessä on löydetty tiivistettynä viisi painotettavaa asiaa Etelä-Savoon. Kulttuurista ja taiteesta tahdotaan enemmän elinkeinoa asenteiden muutoksella, kulttuuriin kasvamisella ja yritystoiminnalla. Pysyvää ja tasapuolista vuorovaikutusta ei voine riittävästi korostaa esimerkiksi verkostojen, foorumeiden ja yhteisten tekemisten kautta, esim. Suomi 100 vuotta -kokonaisuudessa. Kulttuuritoimijat haluavat lisää kokeiluja, esimerkiksi pop up -tapahtumia, vierailuja, jäykkien normien pois heittoa. Eteläsavolaiset haluavat ympärivuotista ja koko maakunnan kattavaa kulttuuritarjontaa esimerkiksi hyödyntämällä tyhjiä tiloja, pieniä paikkakuntia ja talvikauden tapahtumia. Lisäksi halutaan tuotteistaa Etelä-Savon vahvuuksia, joina pidetään esimerkiksi Saimaata, savolaisuutta, ruokaa ja vaikkapa loitsuperinnettä. 

Tulevaisuuden suunnittelu on pitkälti järkevää siksi, että siihen voi vaikuttaa. Kääntämällä tulevaisuuden trendejä omiksi vahvuuksiksi voimme parhaiten luottaa siihen, että tulevaisuus kantaa myös taiteen, kulttuurin ja luovien alojen näkökulmista

Marita Kajander Mikkelin kaupungista ja Taina Laitinen Taiteen edistämiskeskuksesta

Hankkeilla vauhtia kokeiluihin

Etelä-Savossa on lisää mahdollisuuksia tehdä asioita yhdistämällä kulttuurin ideoita yllättäviin yhteyksiin. Matalan kynnyksen periaatteella ja kokeillen pääsevät eri-ikäiset yhdistämään monialaisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuuri-ideoita esimerkiksi Mikkelin kaupungin koordinoimassa Kulttuurisäpinää senioreille ja kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeessa Hyvinvoinnin virtaa. Myös erilaiset rahoituslähteet ovat monipuolistamassa kulttuurin tekijöille uusia tilaisuuksia. Esimerkkinä luovien alojen yrityksille tarkoitettu valtakunnallinen CreMA-avustus, jonka sai Etelä-Savosta tänä syksynä 16 000 euron suuruisena Opas-guide Tiina Leinonen  metsäsuomalaisuuteen ja Saimaan Veskansan kulttuuriperimään pohjautuvaan hankkeeseen. Manner-Suomen maaseutuohjelma on eteläsavolaisille kulttuuritoimijoille tärkeä rahoituslähde.

Opas-guide Tiina Leinonen
 

Venäjä-yhteistyöllä on Etelä-Savossa pitkät perinteet. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin vuoden 2018 isännyyttä ovat hakeneet Savonlinna ja Imatra. Ensi vuonna foorumi järjestetään Tampereella, ja vielä ehtii hyvin hakemaan Venäjältä kumppanuutta 1.2.2016 saakka. Siihen on mahdollista hakea myös starttirahaa.

Etelä-Savon ELY-keskus on tekemässä taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä luovien alojen yrityksille yhdessä tekemisen paikkoja. ELY-keskuksessa on useita asiantuntijoita, joiden tehtäviin kuuluu osana tai kokonaan kulttuurin sisältöjä ja niiden kehittämistä. Tulevaisuudessa viestintä korostuukin entisestään, mikä vaikuttaa kulttuurin verkostotapaamisiin, koulutuksiin, rahoitusinfoihin ja opinnäytetöiden sekä selvitysten tekemiseen. Tarkoituksena on saada ihmiset näiden "Törmäämöjen" tai "Kulttuurin Hacklabin" kautta oivaltamaan uutta, mikä tuo kulttuuritoimijoille ja heidän kumppaneilleen lisäarvoa, elinkeinona yrityksille tuloa ja harrastuksena laatua elämään.

Linkkejä:

Teksti ja kuvat sekä lisätietoja

Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 220

 

 


Alueellista tietoa