Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kristiinankaupunkiin, Närpiöön ja Kaskisiin on päivitetty kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat (Pohjanmaa)

Kristiinankaupunki, Närpiö ja Kaskinen ovat laatineet uudet kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat, jotka valmistuivat keväällä 2019. Liikenneturvallisuussuunnittelutyö on laadittu seudun kuntien, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja muutamaan muun toimijan yhteistyönä.

Suunnitelmien tavoitteena oli löytää toteutukseltaan helposti toteuttavissa olevia toimenpiteitä, jotka parantavat kestävää ja turvallista liikkumista Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten kuntien alueilla. Suunnitelmien lähtökohtana on valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja alueen visioksi sovittiin "kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä ja liikenneympäristö koetaan turvalliseksi". Suunnitelmat sisältävät liikenneturvallisuuden nykytilanteen analyysin, liikennejärjestelyjen parantamistoimenpiteitä sekä kasvatus-, koulutus- ja tiedotustyön toimintaehdotuksia. Suunnitelmien avulla pyritään varmistamaan korkean liikenneturvallisuustietouden kaikissa ikäluokissa ja kulkumuodoissa.  

Kunnissa liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän toimesta. Seudullinen ryhmä tukee kuntien toimintaa ja avustaa esim. yhteisten liikenneturvallisuusasioiden koordinoinnissa. Kunnan liikenneturvallisuustyön peruspilarina on paikallinen liikenneturvallisuusryhmä.

Ryhmässä käsitellään koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli keskustellaan niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyvistä toimenpiteistä. Toiminnan painopisteenä ovat kuitenkin liikennekasvatus ja viestintä sekä liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvät asiat, kuten eri henkilöstöryhmien kouluttaminen tai liikenneturvallisuusteeman kytkeminen kunnan strategioihin.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmän tehtäviä yleisesti ovat:

  • Työn organisointi ja vastuun jakaminen.
  • Tavoitteiden asettaminen ja niiden tarkistaminen vuosittain.
  • Toimintasuunnitelmien päivittämisestä ja toteuttamisesta huolehtiminen.
  • Liikenneturvallisuustilanteen ja -kehityksen sekä liikenneturvallisuustyön seuranta.
  • Tiedottaminen sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille.
  • Eri liikkujaryhmien näkökulmien huomioiminen maankäytön ja liikenteen suunnitelmissa.

Loppuraportit löytyvät ELY-keskuksen sivuilta: Liikenneturvallisuussuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Lisätietoa antavat:

Kjell Lind, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kjell.lind@ely-keskus.fi

Niklas Brandt, Kristiinankaupunki, niklas.brandt@krs.fi

Stig-Erik Ingves, Närpiö, stig-erik.ingves@narpes.fi

Jarmo Latikka, Kaskinen, jarmo.latikka@kaskinen.fi

Christel Kautiala, Destia Oy,christel.kautiala@destia.fi

Antti Udd, Destia Oy, antti.udd@destia.fi


Alueellista tietoa