Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kotona Suomessa -hankehaku on alkanut

Kotona Suomessa Hyvä alku-hankeosion valtakunnallinen hankehaku on auki 1.2.-31.3.2016. Haussa haetaan kokeiluhankkeita, joissa kehitetään kotoutumiskoulutuksen jälkeisen ns. nivelvaiheen palvelua.

Kotoutumiskoulutus on merkittävä satsaus kotoutumiseen niin siihen osallistuvan opiskelijan kuin yhteiskunnankin kannalta. Koulutuksessa opiskellaan suomen kielen lisäksi yhteiskunta- ja työmarkkinatietoutta ja työnhakutaitoja sekä suoritetaan ainakin yksi työharjoittelujakso suomalaisella työpaikalla. Kotoutumiskoulutus auttaa monia työllistymään mutta osa jää työttömiksi koulutuksesta huolimatta. Jos työttömyys pitkittyy, vaarana on, että kotoutumiskoulutuksen aikana syntynyt motivaatio ja työllistymisorientaatio katoavat, kielitaito alkaa taantua, työttömyys pitkittyy ja pahimmillaan koulutuksessa saavutetut tulokset valuvat hukkaan.

Tähän haetaan ratkaisua haussa olevilla Kotona Suomessa-pilottihankkeilla. Niillä on tarkoitus kehittää kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen innovatiivisia ja räätälöityjä malleja, joilla tuetaan kotoutujien työhön, koulutukseen tai esimerkiksi yrittäjäksi hakeutumista. Pitkällä tähtäimellä parannetaan kotoutujien työllisyysastetta sekä ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Kotona Suomessa-koordinaatiohanke vastaa pilottihankkeiden tulosten muotoilusta sekä esityksistä niiden vakiinnuttamiseksi ja valtakunnallistamiseksi.

Lue lisää:

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ilona Korhonen
Uudenmaan ELY-keskus
ilona.korhonen@ely-keskus.fi
puh. 0295 020 972

 


Alueellista tietoa