Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kotimaisen omistajuuden ohjelman työryhmä vieraili aluetilaisuudessa Vaasassa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Yritysten kotimaista omistajuutta vahvistetaan ohjelmalla, jonka tarkoituksena on löytää keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa yritysten suomalaista omistajuutta. Keinoilla tavoitellaan uusia työpaikkoja, talouskasvua ja hyvinvointia. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjelmalle työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Juha Sipilä.

Työryhmä ja työryhmän puheenjohtaja Juha Sipilä vierailivat aluetilaisuudessa Vaasassa 11. marraskuuta. Tilaisuus järjestettiin osittain virtuaalisesti. Kuulijoita oli paikan päällä ja etäyhteydellä yhteensä noin 75 kiinnostunutta yrittäjää, yrityksen edustajaa, sijoittajaa ja sidosryhmien edustajaa. Tilaisuuden avasi Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari, jonka jälkeen kansanedustaja Juha Sipilä herätteli kuulijoita kotimaisen omistamisen ja sijoittamisen tilasta ja sen vaikutuksista talouteen. Keynote-puhujista professori Timo Rothovius kertoi vahvan näkökulmansa suomalaisen sijoittajan näkökulmasta. Hänen puheenvuorossaan keskiöön nousi vahvasti verottaminen ja suomalaisen sijoittajan riskinottokyky.

Fiban enkelisijoittaja Kaj Rönnlund jatkoi samaa teemaa kuin Rothovius. Rönnlund korosti, että yksityiset enkelisijoittajat ovat tärkeitä yrityksen alkuvaiheessa, ja painotti, että parhaimmillaan omistajat ovat mukana luomassa osakasstrategiaa, joka tähtää pitkäjänteisyyteen. Kahden asiantuntijapuheenvuoron jälkeen tilaisuudessa kuultiin yrittäjien ja yritysten edustajien näkökulmia kotimaiseen omistajuuteen. Aluekuulemisessa nousi esille tärkeitä kehittämiskohteita. Talouskasvun kannusteena tarvitaan yksityistä ja kotimaista pääomaa. Ulkomaiset sijoittajat ovat tervetulleita, mutta kotimaista pääomaa tarvitaan lisää tukemaan uutta yritystoimintaa. Ensimmäisen kaupan hakeminen, vientikauppa ja viennin rahoittaminen koetaan myös ongelmalliseksi riittävää rahoitusta. Keskusteluissa nousi esiin myös johdonmukainen talouskasvatus.

Tilaisuudesta on tulossa tallenne myöhemmin.

Lisätietoja kotimaisen omistajuuden ohjelmasta:
kaupallinen neuvos Kari Virtanen, TEM, p. 029 504 7707, kari.virtanen(at)tem.fi (työryhmän sihteeristö)