Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu käynnistyy Sotkamossa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa maatalous-alueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman Sotkamoon. Maastotöitä tehdään syksyn 2014 aikana Tipasjoen valuma-alueella ja Kiimasjärven alueella. Maatalousalueilta kartoitetaan perinnebiotooppeja, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita, mahdollisia kosteikkojen perustamispaikkoja ja peltolohkoja, joilla on tarvetta suojavyöhykkeille. Paikallisilta viljelijöiltä ja muilta asukkailta toivotaan vinkkejä sopivista kohteista.

Maataloustukiehtoja uudelle ohjelmakaudelle 2014–2020 ei ole vielä vahvistettu. Tämänhetkisen tiedon mukaan kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon sekä perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon on kuitenkin tulossa rahoitusta myös uudella ohjelmakaudella. Luonnoksen mukaan kosteikon perustamistuki on toteutuneiden kustannusten mukaisesti korkeintaan 11 662 € hehtaarille. Kosteikon yläpuolisesta valuma-alueesta yli 10 % tulee olla peltoa ja kosteikon on oltava kooltaan vähintään 0,5 % yläpuolisesta valuma-alueesta. Kosteikkojen, perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitotuki on 450 euroa hehtaarille vuodessa. Mahdollisia tuen hakijoita ovat viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset. Tukia voi hakea seuraavan kerran keväällä 2015.

Yleissuunnittelun tavoitteena on tehostaa maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden hoitoa. Tarkoituksena on tiedottaa tukimahdollisuuksista, madaltaa kynnystä tukien hakuun ja saattaa yhteen kohteiden omistajia ja hoitajia. Yleissuunnittelu ei velvoita maanomistajia löytyneiden kohteiden hoitoon tai kosteikkojen perustamiseen. Alueiden käyttöä ei rajoiteta, vaan toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Yleissuunnittelussa ei edetä tarkempaan toteutussuunnitteluun asti, mutta asiasta kiinnostuneille voidaan antaa yleisluonteista neuvontaa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Susanna Anttila, puh. 0295 038 305, susanna.s.anttila@ely-keskus.fi, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Alueellista tietoa