Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettiin aiempaa vähemmän

ELY-keskukset maksoivat avustuksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2016 aiheuttamista vahingoista yhteensä noin 500 000 euroa. Avustushakemuksia saatiin 140, mikä on noin 23 % edellisvuotta vähemmän. Maksettujen avustusten yhteenlaskettu summa laski noin 12 %.

Avustuksia maksettiin pääasiassa maataloudelle aiheutuneista vahingoista (noin 436 000 euroa). Eniten avustuksia maksettiin naakkojen ja valkoposkihanhien maataloudelle aiheuttamista vahingoista, yhteensä noin 347 500 euroa. Suurimmat avustukset maksettiin Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueille. 

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia edistääkseen rauhoitettujen lajien suojelua ja korvatakseen niiden aiheuttamia vahinkoja elinkeinonharjoittajille (ministeriön asetus 1626/1991). Avustukset maksetaan ELY-keskusten toimesta, vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa ympäristöministeriölle osoitetun määrärahan puitteissa. Vuonna 2017 tapahtuneista vahingoista korvausta on haettava maaliskuun 2018 loppuun mennessä alueelliselta ELY-keskukselta.

Lue lisää:


Alueellista tietoa