Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Korppoo-Norrskata-Houtskari -välillä liikennöidään kahdella lautalla talvikaudella 2020-2021 (Varsinais-Suomi)

Korppoo-Norrskata-Houtskari –välillä liikennöidään ensi talvikaudella aiempien vuosien tapaan kahdella lautalla talviaikataulun aikana marraskuun alusta huhtikuun puolenvälin paikkeille. Lauttaliikenne Norrskataan ja Houtskariin järjestetään pääsääntöisesti omilla lautoilla ja aikatauluilla. ELY-keskus jatkaa keskustelua Paraisten kaupungin kanssa lauttaliikenteen järjestämisestä ja palvelutasosta talvesta 2021-2022 eteenpäin.

ELY-keskus kilpailutti vuonna 2019 40 lauttapaikan liikennepalvelut ja solmi neljä siirtymäkauden sopimusta lauttaliikennepalveluiden tuottamisesta. Sopimukset ovat osa hankintastrategiaa, jolla tähdätään tulevaisuudessa pitkäkestoisiin, jopa 20 vuoden sopimuksiin. Saaristoliikenteen kehittämistoimenpiteet tähtäävät mm. päästöjen merkittävään vähenemiseen, yhteiskuntataloudelliseen tehokkuuteen, kysyntää vastaavaan palvelutasoon sekä yhdenvertaisiin liikkumismahdollisuuksiin valtakunnallisesti.

Siirtymäkauden sopimuksilla poistetaan pahimpia liikenteen solmukohtia ja kehitetään liikennettä kohti hankintastrategian tavoitteita. Kokonaisuudessaan muutoksilla vähennetään lauttaliikenteen hiilidioksidipäästöjä yli 12 %. Lauttapaikkakohtaisesti tarkasteltuna päästövähennykset ovat jopa 70-80 % nykyisestä tasosta. Uusinvestoinneilla alennetaan liikenteessä käytettävien lautta-alusten keski-ikää 10-vuodella, kun vanhoja aluksia poistuu liikenteestä. Lisäksi tehostetaan ja nykyaikaistetaan toimintaa teknologisen kehityksen ansiosta ja parannetaan 9 lauttapaikan kapasiteettia ja välityskykyä. Palvelutasomuutoksiin on päädytty tienkäyttäjäpalautteiden ja liikenneseurannan perusteella. ELY-keskus kerää jatkuvasti tietoja lauttapaikoittain tilatun välityskyvyn riittävyydestä. Tavoitteena on vastata kysyntään ja kehittää lauttaliikennettä osana toimivaa liikennejärjestelmää.

Siirtymäkauden sopimuksessa Korppoo-Norrskata lauttapaikan kantavuus ja välityskyky paranevat, kun Merguksen (27 henkilöautoa/130 tonnia) tilalla liikennöinnin aloittaa vuonna 2023 Kustavi-Iniö lauttapaikalta siirtyvä lautta-alus Aura (52 henkilöautoa/150 tonnia). Lauttapaikan liikennöintikustannukset laskevat uudemmalla lautalla ja kapasiteetti kasvaa yli 20 % nykytasosta liikenteen päästöjen pysyessä likimain ennallaan. Liikennemäärät ulkosaariston lauttapaikoilla Korppoo-Norrskata-Houtskari ovat vähäisiä suhteessa lauttaliikenteen kapasiteettiin ja välityskykyyn. ELY-keskuksen tavoitteena on parantaa liikenteen kustannustehokkuutta ja vähentää hiilijalanjälkeä liikenteellisesti hiljaisena talviaikataulun voimassaolo aikana Korppoo-Norrskata-Houtskari –välillä liikennöimällä yhdellä lautalla ja yhdistetyllä aikataululla.

Lauttakapasiteettia ja välityskykyä kohdennetaan mahdollisimman hyvin lauttapaikkakohtaisen kysynnän ja tarpeiden mukaisesti. Toisinaan tarpeiden ja toiveiden sovittelu kokonaisuuteen ja rahoitusraamiin vaatii kipeitä ratkaisuja sekä enemmän aikaa ja keskustelua.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, tieinsinööri Tapani Jaakkola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)