Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Korpilahden Vaarunniitun hoitajat vaihtuivat viikatteista nelijalkaisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Vaarunvuorten alueella sijaitseva Vaarunniittu on säilynyt avoimena lähiseudun asukkaiden ja yhdistysten pitkäjänteisen talkooperinteen ansiosta. Nyt hoitoa jatkavat paikallisen Kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus ry:n lampaat. Keski-Suomen ELY-keskus, Mahdollisuutena maisema -hanke, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus ry järjestivät entisille talkoolaisille muisteluretken Vaarunvuorten kauniisiin maisemiin. Retkellä vanhat talkoolaiset pääsivät tutustumaan niittyyn lampaiden laitumena ja nauttimaan retkikahvit.

Kuvassa vasemmalta Jussi Päivinen ja Janne Kotiaho Kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus ry:stä. (Kuva: Emma-Liina Marjakangas)

Vaarunniitulla on järjestetty niittotalkoita vuodesta 1991 lähtien. Mukana on ollut laaja kirjo paikallisesti toimivia yhdistyksiä ja alueen asukkaita, kuten Oittilan maamiesseura, Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys, Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys, Kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus ry ja Keski-Suomen ELY-keskus edeltäjineen. Innostus kertoo kulttuuriympäristön tärkeydestä paikallisille asukkaille.

Vaarunniittu kuuluu Vaarunvuoren Natura 2000 -suojelualueeseen, joka kokonaisuutena on erittäin monipuolinen ja suosittu retkeilykohde. Oittilan jalavalehdossa kasvavat muun muassa Suomen pohjoisimmat pähkinäpensaat. Perinneympäristöt, kuten Vaarunniittu, vaativat kuitenkin säilyäkseen muista suojelualueista eroavaa näkökulmaa: ne eivät säilyisi ilman aktiivista hoitoa. Niitto on pitänyt Vaarunniitun avoimena ja mahdollistanut monien huomionarvoisten lajien, kuten keto-orvokin, ketoneilikan ja kissankäpälän, säilymisen alueella. Laidunnuksen seurauksena lajiston toivotaan edelleen monipuolistuvan ja elpyvän.


Alueellista tietoa