Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuivat toimialojen liikevaihtoon (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

​​​​​​Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuivat Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksessa esitettyihin eri toimialojen liikevaihtolukuihin. Suhdannekatsauksen tilastot ulottuvat pisimmillään vuoden 2020 kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle. Koko maassa kaikkien toimialojen liikevaihto pienentyi vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä 4,9 % vuotta aiempaan verrattuna. ​Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kaikkien toimialojen liikevaihto supistui hieman vähemmän; Pohjanmaalla 4,7 % ja Keski-Pohjanmaalla 1,4 %. ​Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa vuosien 2018–2020 aikana. Useimmissa seutukunnissa koronavuosi 2020 on pienentänyt toimialojen liikevaihtoa.

Keski-Pohjanmaalla teollisuustoimialat ovat selvinneet koronavuodesta verrattain hyvin, liikevaihto supistui vain 0,1 % vuotta aiempaan nähden vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Pohjanmaan maakunnassa teollisuuden liikevaihto supistui samana aikana enemmän (- 10,1 %) kuin koko maassa keskimäärin (- 7,7 %). Teollisuuden vientiliikevaihto pienentyi Pohjanmaalla 9,3 % vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, kun taas Keski-Pohjanmaalla oli kasvua 0,3 %. Suhdannekatsauksessa käsitellään myös Pohjanmaan ELY-keskusalueen merkittävimpiä teollisuustoimialoja: elintarviketeollisuus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus, sähkölaitteiden valmistus, metallituotteiden jalostus ja valmistus, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus sekä kemianteollisuus. Näillä teollisuustoimialoilla liikevaihdon kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa toimialojen ja alueiden välillä.

Rakennusalan liikevaihto kasvoi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa vuoden 2020 alussa, mutta kasvu maltillistui vuoden edetessä. Kolmannella neljänneksellä Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto painui miinukselle (- 7,1 %), mutta Pohjanmaalla oli kasvua 9,1 %.​ Koronaviruspandemian arvioidaan vaikuttavan rakennusalaan hitaasti.

Kaupan alalla liikevaihto kasvoi maltillisesti vielä ensimmäisellä neljänneksellä, mutta pienentyi hieman toisella neljänneksellä koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Kolmannella vuosineljänneksellä kaupan alan liikevaihto kasvoi jälleen vuotta aiempaan verrattuna niin Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla kuin koko maassakin.

Tutustu suhdannekatsaukseen tästä linkistä.

Lisätietoja:
Suunnittelija Meeri Koski, puh. 0295 028 686

Pohjanmaan ELY-keskuksen suhdannekatsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.​ Katsauksessa tarkastellaan alueen elinkeinoelämän kehitystä maakunnittain, seutukunnittain ja toimialoittain.​ Suhdannekatsauksen mittareina ovat liikevaihdon vuosimuutos sekä liikevaihtotrendikuvaajat. Teollisuuden osalta tarkastellaan myös vientiliikevaihdon kehitystä.​ Tiedot perustuvat Tilastokeskukselta tilattuun aineistoon.