Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Koronaviruksen vaikutukset Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen palveluihin (Etelä-Pohjanmaa)

TE-toimiston ja ELY-keskuksen yrityspalveluiden asiakasmääriin on tulossa kasvua, kun häiriötilanteen vaikutukset alkavat näkyä erityisesti lomautettujen määrän lisääntymisenä ja yritysten toiminnassa. Uusia tukipalveluja pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman ripeästi ja turvaamaan työelämän toimivuus. 

YT- ja lomautusilmoitusaika on lyhenemässä viiteen päivään ja laajenee koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Työttömäksi jääviltä on määräaikaisesti poistumassa myös omavastuuaika. Myös yrittäjien oikeus työttömyysetuuteen paranee tilapäisesti. Tilanne aiheuttaa työllisyyden muutoksia useille eri aloille, esimerkiksi teollisuudessa ja palvelualoilla. 

Palveluita tuotetaan verkko- tai puhelinpalveluina  

TE-toimistot noudattavat asiakaspalvelussaan THL:n ja AVI:n ohjeita. Asiakkaita ohjeistetaan asioimaan sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta ja puhelimen välityksellä. Toistaiseksi kaikki vastuuvirkailijoiden kanssa sovitut kasvokkaiset tapaamiset on muutettu puhelinkontaktoinniksi tai muuksi verkkopalveluksi. Myös yrityspalvelut hoidetaan vastaavalla tavalla. 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston toimipaikkojen aulapalveluissa asiointia on rajoitettu minimiin. 

  • Kauhajoen (Topeeka 52, Kauhajoki) ja Alajärven (Järvikatu 3, Alajärvi) toimipaikoissa toimitaan tällä hetkellä supistetuin aukioloin keskiviikkoisin klo 9.00-15-45, muutoin suljettu.
  • Seinäjoen toimipaikka (Valtionkatu 1) on avoinna ma-ti ja to-pe klo 9.00-16.00.

Asiapapereiden ja yhteydenottopyyntöjen jättöä varten on pieni asiointipiste, jossa otetaan vastaan myös työnhakijaksi ilmoittautumisia niiltä henkilöiltä, jotka eivät pysty ilmoittautumaan sähköisesti. Aulapalveluissa asioivien henkilöiden määrää rajataan niin, että tiloissa voi asioida kerrallaan korkeintaan viisi asiakasta.

Toimipaikoilla työskentelee mahdollisimman vähän työntekijöitä, mutta kuitenkin niin, että tarvittavat työtehtävät pystytään hoitamaan. TE-toimiston palveluista turvataan ensisijaisesti työttömyysturva, työnhakijaksi ilmoittautuminen, puhelinpalvelut sekä yritysten muutosturva. ELY-keskuksen yrityspalvelujen uusien poikkeustilanteen tukimuotojen toimeenpano varmistetaan.

Työvoimakoulutukset ja valmennukset toteutetaan etätyöskentely ja –opiskeluna. Tällä hetkellä kaikki yhteistyökouluttajat ja koulutusorganisaatiot ovat nopeasti ja joustavasti siirtyneet lähiopiskelusta etätyöskentelyyn. Koulutuksia ja valmennuksia ei ole tarvinnut keskeyttää, vaan palvelut jatkuvat ja palveluihin voi hakeutua edelleen.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalveluja hoitavat henkilöt ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköisesti. 

ELY-keskuksen kanssa voi asioida myös sähköisesti. Sähköinen asiointi on auki 24/7. Lisätietoja asioinnista löytyy näiltä sivulta: 

Yrittäjille apua ELY-keskuksesta

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yrityksille koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskuksille myönnetään lisämääräraha yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoitteena on käynnistää avustuksen haku avataan 3 1.3.2020erillisellä hakuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne

Koronan vaikutukset ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluihin löytyy sivulta:

Koronaepidemian vaikutus ELY-keskuksen palveluihin (ely-keskus.fi)

 

Työ- ja elinkeinoministeriön sivulle päivitetään jatkuvasti ajankohtaista tietoa työllisyyden ja yrittäjyyden tukemisesta poikkeustilanteessa osoitteessa: 

Lisätiedot: 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Leena Tuohimaa-Kari, p. 0295 046 637 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jari Aaltonen, p. 0295 027 541 

päivitetty 27.3.2020

 

 

 

 

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)