Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia – maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 15.10.2020 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin normaalisti. Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Teamsilla. Lue täältä ajankohtaisia asioita maaseudun ja maatalouden tukiin liittyen.

Poikkeusrahoitus maaseudun yrityksille

Maaseudun yritysten väliaikaisen tuen ja maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisen tuen kohderyhmänä ovat maatilakytkentäiset yritykset (harjoittavat maatalouden ohella muuta yritystoimintaa), maataloustuotteita jalostavat tai myyvät mikroyritykset sekä ne maatilat, jotka tuottavat ja myyvät maataloustuotteita. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Tukea voi hakea HYRRÄ-järjestelmän kautta vuoden 2020 loppuun asti ja päätökset tehdään ELY-keskuksissa.

Maatalousyrittäjä voi käyttää koronatukien hakuprosessiin Neuvo2020-palvelua eli hakea siihen kilpailukykyneuvontaa.

Lue lisää:
MMM koronatuet yrityksille (ruokavirasto.fi)
TEM koronatuet yrityksille (tem.fi)

Yrityshankkeet

Maaseutuohjelman yritysrahoitus on yritysten haettavissa normaaliin tapaan. Hakemukset käsitellään valintajaksoittain kahden kuukauden välein. Poikkeuksena vuoden viimeinen valintajakso, joka on 1.11.2020 – 22.1.2021. ​​​​​​​Maaseudun yritykset voivat hakea tukea mm. investointeihin.

Käynnissä olevien yrityshankkeiden osalta maksatuksiin voi nyt pyytää nopeutusta maksatuskäsittelijältä. Rahoitusasiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä ja tarvittaessa hakea hankkeelle jatkoaikaa, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa esimerkiksi investoinnin ja perustamistoimenpiteiden tekemistä hankkeelle haetussa toteutusajassa. Jatkoaikaa haetaan muutoslomakkeella ja se myönnetään aina tapauskohtaisesti. ELY-keskus voi nykytilanteessa myöntää joustavammin lisäaikaa tukitoimenpiteisiin ja tukieriä voidaan maksaa tiheämmin.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeisiin on vielä käytettävissä maaseutuohjelmarahoitusta. Vuoden viimeinen valintajakso on 1.11.2020 - 22.1.2021.

Mikäli toimija joutuu perumaan käynnissä olevan hankkeen tapahtumia tai matkoja koronavirustilanteesta johtuen, voidaan niistä syntyneet kustannukset hakea maksuun tietyin edellytyksin. Peruuntuneiden tai siirtyneiden tilaisuuksien korvausmahdollisuudet tulee selvittää ensisijaisesti lento- ja junayhtiöiden sekä matkavakuutuksen kautta. Perutuista tapahtumista ja matkoista aiheutuvat kulut ovat korvauskelpoisia niiltä osin, mihin ei voi saada palautusta tai hyvitystä muulla tavoin. Kustannusten tulee olla hankkeelle kohdistuvia. 
​​​​​​​
Hankesuunnitelman muutos tai jatkoajan hakeminen voivat olla perusteltuja, mikäli koronavirustilanne vaikeuttaa merkittävästi hankesuunnitelmassa aiottujen toimien toteuttamista. Näissä tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä rahoitusasiantuntijaan, autamme erilaisten ratkaisukeinojen löytymisessä.

Maatilarahoitus

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä valintajaksoittain. Investointien osalta seuraava valintajakso päättyy 15.1.2021 ja nuoren viljelijän tuen osalta 31.1.2021. ​​​​​​​Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

Viljelijätuet

Viljelijätukiin liittyvää ajankohtaista tiedotusta voi seurata Ruokaviraston sivuilta.

Tarkastukset

Yritysten ja hankkeiden investointituet

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on niiden toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti paikan päällä. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt (paikkatiedoilla) varustetut valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu. Myös rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja voi toimia todisteena. 

Maatilavalvonnat

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanteesta huolimatta maatilavalvonnat ovat sujuneet alennetulla tarkastusmäärällä hyvin. Valvonnat ja tukimaksut on saatu suoritettua suunnitellusti. Valvonnan aikaiset asiakaskontaktit on minimoitu. Näillä toimenpiteillä varmistetaan viljelijätukien maksatus suunnitellussa aikataulussa syksyllä 2020.

Lue lisää: viljelijäuutiskirjeestä.

Elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen liittyvät tarkastukset

Elintarviketurvallisuuden ja kasvinterveyden valvonnat ovat poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta sujuneet hyvin. Koronapandemian johdosta tarkastuksia on jouduttu priorisoimaan mutta kaikki elintarviketurvallisuuden ja kasvinterveyden kannalta keskeiset tarkastukset on pystytty suorittamaan. Toimijaan otetaan aina yhteyttä ennen tarkastusta ja sovitaan käytännön järjestelyt, joiden avulla voidaan olla kokonaan kohtaamatta toimijaa tai minimoida kontaktin määrä.

Luonnonmukaisen tuotannon tarkastukset

Luomutarkastuksia voidaan tehdä etätarkastuksina ja paikan päällä maatiloilla. Maatiloilla tehdään ensisijaisesti alkutarkastukset ja kotieläintilojen tarkastukset. Muut tilat kuin edellä mainitut tarkastetaan etänä. Etätarkastuksia jatketaan myös kehittämisnäkökulmaa ajatellen ja näin säilytetään valmius toimia näin myös jatkossa.

Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät palveluhakemistosta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen etusivulta.

Seuraa meitä somessa: Maaseutupalvelut Facebookissa