Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Korkeasti koulutettujen osaajien saatavuudessa vaikeuksia koko Satakunnassa - Rauman seudulla pulaa myös kone- ja metallialan ammattilaisista (Satakunta)

Työvoiman kysyntä on Satakunnassa kasvanut viime vuosina voimakkaasti etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Näillä aloilla sekä terveydenhuollossa ja sosiaalialalla erityisesti korkeasti koulutettujen osaajien saatavuudessa on vaikeuksia. Eri ammattien työmarkkinatilanteen lähiajan näkymiä on arvioitu kevään 2019 ammattibarometrissa.

Teollisuudessa ja rakentamisessa etenkin korkeasti koulutettujen osaajien kohdalla työvoiman saatavuusongelmia on koko Satakunnassa. Seuraavan puolen vuoden aikana pulaa arvioidaan olevan sähkö- ja automaatioinsinööreistä, konetekniikan erityisasiantuntijoista, rakennusinsinööreistä sekä rakennusalan työnjohtajista. Rauman seudulla työvoiman kysyntä on kasvussa myös monissa teollisuuden ja rakentamisen työntekijätason tehtävissä. Paljon pulaa ennakoidaan tulevan hitsaajista ja kaasuleikkaajista, ohutlevysepistä, paksulevysepistä ja rautarakennetyöntekijöistä sekä koneenasettajista ja koneistajista. Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa näissä ammateissa on jopa ylitarjontaa työnhakijoista.

Terveydenhuollossa ja sosiaalialalla on jo pitkään ollut vaikeuksia saada osaajia erityisasiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hammaslääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, psykologit sekä sosiaalityön erityisasiantuntijat. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien osalta työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä kutakuinkin tasapainossa. Muilla aloilla työvoimaa on vaikeaa saada esimerkiksi myyntiedustajien ja siivoojien töihin. Myös ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden (kokkien) ja tarjoilijoiden rekrytointitarve on lähikuukausina kasvamassa.

Pulaa työnhakijoista arvioidaan olevan yhteensä 21 ammatissa. Työvoimapula-ammattien määrä on hieman pienentynyt viime syksystä. Työvoiman ylitarjontaa on 16 ammatin kohdalla. Määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Paljon ylitarjontaa työnhakijoista on Satakunnassa ainoastaan yleissihteereistä ja it-alalla käytön tukihenkilöistä.

Uusimman Satakunnan ammattibarometrin sekä seutukunnittaiset barometrit löydät Satakunnan ELY-keskuksen internetsivuilta tai suoraan osoitteesta:
www.ammattibarometri.fi

Lisätietoja:
Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus, puh. 0295 022 114

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella yli 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa.


Alueellista tietoa