Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Korkeakoulujen yhteistyöllä madalletaan yritysten kynnystä käyttää innovaatio- ja tutkimuspalveluja (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston varoista hanketta, jossa pilotoidaan yrityksille suunnattua korkeakoulujen yhteispalvelumallia. Tavoitteena on aktivoida mikro- ja pk-yritysten henkilöstöä korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön, sekä luoda edellytykset tiiviimmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan palveluiden luomiseksi korkeakoulujen kesken. Hankkeessa testataan korkeakoulujen yhteisiä yrityksille suunnattuja palveluja ja rakennetaan yhteistä kontaktia yrityksiin. Mukana hankkeessa ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Ne osallistuvat hankkeeseen myös omalla rahoituksellaan.

Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritysten henkilöstön kynnys käyttää korkeakoulujen tarjoamia palveluja madaltuu. Hanke tukee alueen mikro- ja pk-yritysten henkilöstön valmiuksien kehittymistä ja sitä kautta yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantumista. Korkeakoulujen näkökulmasta hanke tarjoaa mahdollisuuden olla aktiivisemmassa vuorovaikutuksessa yrityskentän kanssa ja päästä lähemmäksi sen tarpeita myös jatkossa. Säännöllinen ja toimiva vuorovaikutus korkeakoulujen ja yritysten välillä mahdollistaa myös korkeakoulujen laajan palvelutarjonnan (ml. koulutus) paremman suuntaamisen elinkeinoelämän kehittämistarpeita vastaavaksi.

Lisätietoja:      

  • Tutkimusjohtaja Perttu Heino, Tampereen ammattikorkeakoulu, perttu.heino(at)tamk.fi
  • Rahoitusasiantuntija Leena Tuunanen, ELY-keskus, leena.tuunanen(at)ely-keskus.fi

Alueellista tietoa