Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kokemusten vaihtoa koordinaatiohankkeissa (Kaakkois-Suomi)   © maaseutuverkosto
 

Valtakunnallisilla koordinaatiohankkeilla levitetään hyviä käytäntöjä, kootaan innostuneet kehittäjät yhteen ja ehkäistään päällekkäistä työtä. Jos olet kiinnostunut lähiruoasta, luomutuotannosta, luonnontuotteista, green care –hyvinvointipalveluista, energiatehokkuudesta tai matkailusta, tutustu hankkeisiin!   

Kaakkois-Suomessa kehitetään elintarvikkeiden tuotantoa. Samalla edistetään luonnonmukaista viljelyä ja luomutuotteiden jalostusta sekä luonnontuotteiden kaupallista hyödyntämistä. Uudet resurssi- ja energiatehokkaat tuotantomenetelmät kiinnostavat yrittäjiä. Matkailun kehittämisessä kannustetaan hyödyntämään maaseutuympäristöä ja luonnon tarjoamia elämyksiä, ja tavoitteena on saada aikaan matkailutuotteita, jotka houkuttelevat alueelle niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin matkailijoita.

Kaikkia edellä mainittuja asioita yhdistää se, että samanlaisia tavoitteita on muuallakin kuin meillä Kaakkois-Suomessa. Alueellisen kehittämisen lähtökohtana ovat alueen omat ominaispiirteet ja tarpeet, mutta muilla alueilla saadut kokemukset ja tulokset kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa varten on käynnistetty valtakunnallisia koordinaatiohankkeita, jotka lisäävät saman alan yrittäjien, kehittäjien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Käynnissä ovat lähiruoan, luomualan, luonnontuotteiden, Green care -hyvinvointipalveluiden, energiatehokkuuden ja matkailun koordinaatiohankkeet.

Mitä toiminta käytännössä on?

Koordinaatiohankkeet järjestävät sekä valtakunnallisia että alueellisia tapahtumia. Esimerkiksi Green care –alan koordinaatiohanke järjestää syyskuussa valtakunnallisen Green Care –päivän Rantasalmella ja syksyn aikana on luvassa alueellisia tapahtumia ympäri Suomen. Kaakkois-Suomessa järjestetään 20.9. yritysvierailu Olgan farmille, 3.10 kokoontuu hankkeen alueellinen ryhmä pohtimaan palvelukuvauksia ja 13.10. Aholafarmilla järjestetään alan yrittäjien kumppanuustreffit. Lähiruoan koordinaatiohanke puolestaan järjestää Lappeenrannassa 19.9. keskustelutilaisuuden lähiruuasta kiinnostuneille.

Tiedonvaihtoa varten on perustettu koordinaatiohankkeille www-sivuja, Facebook-ryhmiä ja hankkeet näkyvät myös muualla sosiaalisessa mediassa. Jokaisella hankkeella on yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöön kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä, jos suunnittelee hanketta teemoihin liittyen. Kannattaa myös tilata hankkeiden uutiskirjeet.

Koordinaatiohankkeiden yhteystiedot löytyvät maaseutu.fi-sivustolta.

 


Alueellista tietoa