Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutusten selvittäminen jatkuu

Harjavallan nikkelipäästön vaikutusten selvittäminen jatkuu edelleen Kokemäenjoessa, Pihlavanlahdella ja Porin merialueella sekä Ahlaisten saaristossa. Alueilta otetaan muun muassa vesi- ja sedimenttinäytteitä sekä tehdään pohjaeläin- ja kalastoselvityksiä. Norilsk Nickel on toimittanut seurantaohjelman viranomaisille, ja siihen on edellytetty joitakin täydennyksiä. Selvitysten tuloksista tiedotetaan aina niiden valmistuttua.

Pihlavanlahdella ja Ahlaisten saaristossa veden nikkelisulfaattipitoisuudet ovat tällä hetkellä selvästi korkeampia kuin itse Kokemäenjoessa, mikä viittaa siihen, että päästö on pääosin kulkeutunut pois joesta. Tämän varmistamiseksi näytteitä otetaan joesta vielä uusista paikoista. Korkein liukoisen nikkelin pitoisuus (220 ug/l) mitattiin eilen torstaina Reposaaren sillan kohdalla. Merialueelta saadaan lisää tuloksia alkuviikolla.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) arvioi mallintamalla päästön laimenemista ja kulkeutumista Porin edustan merialueella. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ottaa tarkasteluun mukaan myös Pihlavanlahti ja Ahlaisten saaristo. Päästön vaikutuksia merellä selvitetään merentutkimusalus Arandan elokuun matkalla Selkämerellä.

Koekalastukset on aloitettu Harjavallan patoaltaassa ja Lammaistenlahdella. Viikonlopun aikana selvitetään sähkökalastamalla myös Harjavallan alapuolisten koski- ja virta-alueiden kalaston tilaa. Koeverkkokalastukset ja poikasnuottaukset ulottuvat ensi viikon aikana Pihlavanlahdelle saakka. Joen alaosassa tehdään myös koeravustuksia.

Kalojen haitta-ainepitoisuuksia selvitetään koko vahinkoalueen laajuudelta. Nikkelin ohella tutkitaan myös koboltin ja kadmiumin pitoisuudet ahvenesta, särkikaloista ja hauesta. Ensimmäisiä tuloksia on käytettävissä maanantaina 21.7.

Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi neuvotteluja ja yhteistyötä, jossa ovat mukana muun muassa jokivarren kuntien, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön edustajat. ELY-keskus jakaa kansalaisten huolen päästön vaikutuksista ja jatkaa osaltaan vaikutusten selvittämistä. Kokemäenjoki ja sen suistoalue Pihlavanlahdella on arvokas vesi- ja luontoympäristön kokonaisuus, jonka puolesta monet satakuntalaiset toimijat ovat tehneet paljon työtä vuosien ajan.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:

 


Alueellista tietoa