Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kohti yhteistä maakuntaa  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kymenlaakson yhteistä tulevaisuuskuvaa kokoonnuttiin ideoimaan laaja-alaisella toimijajoukolla 25.5.2016. Läsnä olivat edustajat Kymenlaakson maakuntaliitosta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Kaakkois-Suomen TE-toimistosta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, lomitustoimesta sekä kuntien maaseututoimesta ja MDI Oy:stä. Tilaisuuden avasivat Kymenlaakson tuleva maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar.


Johtajat katsovat sote-aurinkoa.

Tehdään muutos yhdessä

Jaakko Mikkola korosti puheenvuorossaan yhdessä tekemisen tärkeyttä ja totesi maakuntauudistuksessa olevan tärkeää pohtia sitä kuka on asiakas. Takavuosien reformien jatkumona muodostuvaan tulevaisuustyöhön on tärkeää saada intoa ja yhdessä tekemisen meininkiä. "Tehdään yhdessä muutos todeksi", Mikkola painotti.


Yhteisen tulevaisuuskuvan luomista.


Ideointia maaherran työpöydän ääressä.

Luodaan yhteinen tavoitetila

Leena Gunnar piti erittäin tärkeänä sitä, että tilaisuudessa oli koolla edustava joukko tulevan maakunnan väkeä tutustumassa toisiinsa ja visioimassa yhteistä tulevaisuutta. "Tänään on tärkeää alkaa luoda yhteistä tavoitetilaa tulevaisuuden maakunnasta, pohditaan yhdessä mikä on toimijoiden yhteinen tahtotila ja millaisia ovat yhteiset tavoitteet. Tärkeää on saada aikaan hyvä kokonaisuus", Leena Gunnar korosti.

Identiteetti entistä vahvemmaksi

Tilaisuuden ryhmätyöosioissa käytiin vilkasta keskustelua ja pohdittiin monia kysymyksiä kuten sitä millainen on tuleva uusi maakunta, mitkä ovat Kymenlaakson maakuntapalveluiden mallin erityispiirteet, millaisia päivitystarpeita Kymenlaakson nykyisessä visiossa on sekä millaisia keskittämisasioita voisi rakentua maakunnan vahvuuksien ympärille.

Nykyisen toiminnan keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat yhteistyö, digitalisaatio, johtamisjärjestelmät, toimintamallit sekä tiedon hallinta. Jatkossa todettiin tarvittavan panostusta yhteisen identiteetin vahvistamiseen ja erityisvahvuuksien entistä parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tilaisuudessa lanseerattiin käsite "maakuntalainen" nykyisen kuntalaiskäsitteen rinnalle. Maakuntalaisuuden ennakoitiin tuovan nykyistä vahvempaa yhteishenkeä kymenlaaksolaisille. "Maakuntamessut" nähtiin yhtenä mahdollisuutena luoda yhteishenkeä ja tutustuttaa ihmisiä ja asioita toisiinsa.


Aulassa etsitiin yhdessä näkemyksiä..


...ja löydettiinhän niitä!


Digiryhmäläiset.

Vetovoimainen Kymenlaakso

Ryhmätöissä pulppusi runsaasti ideoita, jotka tuovat vahvaa pohjaa maakuntauudistuksen valmisteluun. Venäjä-osaaminen nähtiin erittäin keskeisenä vahvuutena, joka yhdistää eri toimijoiden osaamista. Kymenlaaksossa on ollut nähtävissä vetovoimavaje muuttoliikkeessä ja yhteisesti todettiin, että suunta olisi tärkeää saada kääntymään. Tulevaisuudessa on mahdollista, että ihmiset tekevät työtä ja asuvat siellä missä viihtyvät ja missä on panostettu palveluihin. Digitalisaatio ja uudenlainen työn tekemisen kulttuuri sekä hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle mahdollistavat elinkeinorakenteen monipuolistamisen. Tällöin monista luontoarvoistaan tunnetun rannikon maakunnan vetovoima uusien yritysten sijoittumispaikkana ja asukkaiden kotipaikkana voi nousta merkittävästi.

- Hanna Kailasto
Strategiapäällikkö
Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa