Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Kissakosken kalatie toimii erinomaisesti (Etelä-Savo)

Hirvensalmen Kissakosken luonnonmukainen kalatie on osoittautunut toimivaksi kalaseurannan perusteella. Kesän 2017 aikana kalatien kautta on ohittanut voimalaitoksen yli 17 000 kalaa ja 10 eri kalalajia. Tulokset ovat odotettua positiivisemmat kala- ja lajimäärien suhteen. Kalatien kautta on kulkenut mm. siikoja, taimenia, ankeriaita, mateita, haukia, ahvenia ja särkikaloja. Lähes kaikki kalatien kautta kulkeneet taimenet ovat rasvaevällisiä luonnossa syntyneitä taimenia. Tulokset kertovat Mäntyharjunreitin koskien ja Puulaveden välisestä erittäin uhanalaisten taimenten vaelluksesta.

Kissakoskella aloitettiin kalaseuranta toukokuun alkupuolella. Seuranta tehdään videokuvauksella, jonka perusteella saadaan tarkempaa tietoa kalamääristä ja lajeista. Kuvan avulla voidaan myös erottaa rasvaevälliset luonnossa syntyneet taimenet ja rasvaeväleikatut istutetut taimenet toisistaan. Aineiston käsittelyssä hyödynnetään niin sanottua konenäköön perustuvaa tekniikkaa, joka poimii automaattisesti videoaineistosta ne tapahtumat, jolloin kameran edessä on havaittu liikettä. Seuraavan kerran kaloja seurataan taas vuonna 2021.

Kalatiessä lähes luontainen kalasto

Kalatien koekalastuksissa syksyllä havaittiin 5 eri kalalajia, kuten taimenen poikasia, mateita, kivisimppuja ja kiiskiä. Kalatiehen istutettiin keväällä vastakuoriutuneita taimenen poikasia, mutta siihen on levittäytynyt myös luonnonkoskien lajistoa. Tulokset antavat uskoa, että kalatiessä voidaan tulevaisuudessa havaita myös siellä syntyneitä poikasia, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen ELY-keskuksesta.

Seurannan tuloksia voit seurata: http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/kalastotutkimukset/

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Teemu Hentinen, ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, puh. 029 5024037
Ympäristöpäällikkö Matti Puranen, Suur-Savon Sähkö Oy, puh. 040 574 4813

Videoaineistoon kuvattu kala


Alueellista tietoa