Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kirkkonummen eritasoliittymän korjaustyöt kantatiellä 51 aiheuttavat muutoksia Jorvaksentien (kt 51) ja Kirkkonummentien sekä Upinniementien liikenteeseen

Kantatiellä 51 Kirkkonummen eritasoliittymän liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla liikennevalo-ohjaus, uusimalla viitoitusta ja kaistajärjestelyitä sekä korjaamalla Munkkullan risteyssilta (U-1770).

 

Tien- ja sillankorjaustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin kantatiellä 51 ja sen ylittävälle Kirkkonummentielle ja Upinniementielle. Työt alkavat toukokuussa 2020 ja työt valmistuvat marraskuun alkuun 2020 mennessä.

 

Hankkeessa rakennetaan ja uusitaan mm:

  • Rakennetaan liikennevalot eritasoliittymän ramppien liittymiin
  • Uusitaan viitoitusta ja parannetaan erikoiskuljetusreitin alikulkukorkeutta korottamalla ajoradan yläpuoliset opasteet 7,0 metriin
  • Uusitaan kaistajärjestelyt ja saarekkeet
  • Korjataan Munkkullan risteysillan (U-1770) pintarakenteet uusimalla vesieristeet, päällysteet liikuntasaumalaitteet sekä korjataan sillan alapuolisia betonivaurioita.
  • Uusitaan päällysteet välillä Kirkkonummentien rautatien ylikulkusilta - Upinniementien Sillankulman liittymä (Neste Express -liittymä).

 

Hankkeen aikataulu:

  • Työt aloitetaan toukokuun 2020 alussa valmistelevilla töillä.

 

  • Munkkullan sillankorjaustöiden ajaksi kevyen liikenteen väylä katkaistaan sillan kohdalta 25.5.2020 –14.8.2020 väliseksi ajaksi. Kevyt liikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan Asemapolun ylikulkusillan (Munkinsilta) kautta.

 

  • Koko hanke on valmiina marraskuun 2020 alkuun mennessä.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy ja urakoitsijana Destia, Etelä-Suomi Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

 

Linkki siltapaikalle:

Kt 51 Kirkkonummen eritasoliittymä

 

Lisätietoja:

Työmaapäällikkö Lasse Dahl, Destia, Etelä-Suomi Oy, puh. 0406 623 063

Valvontakonsultti Harri Keskinen, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, puh. 040 187 7340

Projektipäällikkö Vesa Savola, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 592 1535

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)