Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Kimpan keinoin kuopat umpeen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kumppanuus ja Innovatiiviset Menetelmät Pirkanmaan Paikkausurakassa,  eli tuttavallisemmin KIMPPA, on Pirkanmaan ELY-keskuksen uudenmallinen päällysteiden paikkausurakka. Hankinta- ja sopimusmalliltaan Suomen ensimmäisen KIMPPA-urakan tavoitteena on päällystää teitä tehokkaasti  yhä vain vähenevillä tienpidon rahoilla. Uutta on myös KIMPAN tiedottamiseen perustettu Facebook -sivusto.

KIMPPA-sopimuksen urakkakilpailun voitti NCC Roads Oy. Urakkaan kuuluu Pirkanmaan maanteiden päällystepaikkaukset seuraavina viitenä vuotena. Urakoitsija tekee tiestölle viikkotarkastuksia, luokittelee teitä kunnon perusteella ja osallistuu paikkausten ohjelmointiin. Päällysteiden kuntotiedon systemaattinen kerääminen ja vaurioiden paikantaminen ovat tärkeä osa tätä sopimusta. Urakassa hyödynnetään uutta WebAutori -paikkatietosovellusta, jonka avulla päällysteen reiät ja halkeamat saadaan paikannettua.

Jatkossa maanteiden paikkaaminen tehdään KIMPASSA etupainotteisesti, jotta reikien aiheuttamia liikennevahinkoja ei ehdi syntyä. Palautteen ja vahingonkorvaushakemusten määrien odotetaankin vähenevän KIMPPA -urakan aikana.

Tässä urakassa kumppanuus konkretisoituu tiiviinä tilaajan ja urakoitsijan välisenä yhteistyönä. Tilaaja ja urakoitsija suunnittelevat yhdessä paikkauskohteita, -aikatauluja ja -menetelmiä. Urakka työllistää tilaajaa perinteistä urakkamallia enemmän, mutta odotettavissa olevat hyödyt ovat niin suuret, että panostus kannattaa tehdä. Vuodessa urakkaan uppoaa rahaa noin miljoona euroa.

Tykkää KIMPAsta Facebookissa

KIMPPA -urakan työnaikaiseen tiedottamiseen on perustettu Facebook -sivusto. Käy tykkäämässä sivuja ja kerro meille paikkausvinkkejä Pirkanmaan maanteiltä. Jos haluat KIMPPA-urakan facebook-päivitykset uutisvirtaasi, laita päälle sivun saa päivitykset -toiminto.   https://www.facebook.com/kimppaurakka


Alueellista tietoa