Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kilpailutettavien yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita kartoitetaan sähköisellä kyselyllä (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoittaa kesä-heinäkuussa yhteysalusreittien käyttäjien liikennetarpeita sähköisellä kyselyllä. Käyttäjien tarpeita kartoitetaan Korppoon, Nauvon pohjoisen, Paraisten, Porvoon ja Sipoon reiteiltä. Käyttäjien tarpeita selvitetään tulevia liikenteen hankintoja varten. Kysely on avoinna myös Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasosta, vaikka kyseisiä liikennekohteita ei olla vielä kilpailuttamassa uudelleen. ELY-keskuksen tietojen mukaan käyttäjäkunnan tarpeet liikennepalvelua kohtaan ovat muuttuneet ajankohdasta, jolloin reitti on kilpailutettu. Kyselyllä saatujen tietojen pohjalta ELY-keskus arvioi, onko palvelutason muuttamiselle tarvetta. Palvelun käyttäjien osallistuminen liikennepalvelun suunnitteluun mahdollistaa sen, että liikenne vastaa todellisiin tarpeisiin ja hankittavasta liikennepalvelukokonaisuudesta tulee tarkoituksenmukainen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti viime syksynä kaksi yhteysalusliikenteen käyttäjille tarkoitettua suunnittelutilaisuutta osana Utön ja Velkuan reittien kilpailutukseen valmistautumista. Tilaisuuksista saatu palaute oli kannustavaa.

Seuraavaksi kilpailutettavien reittien osalta kokeillaan taustatietojen keräämistä sähköisesti. Taustatietoja hyödynnetään yleisölle suunnatuissa suunnittelutilaisuuksissa. Tilaisuudet pidetään reiteittäin elo-syyskuussa 2019 ja niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtia. Suunnittelutilaisuuksien tavoitteena on löytää yhteisymmärrys reitin palvelutasosta sekä keskeisistä alusvaatimuksista. Yhteisen työskentelyn pohjana on määrärahakehys, palvelutasokyselyn aineisto sekä markkinatilanne.

Kyselyt löytyvät osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/saaristoliikenne-kilpailuttaminen.

Kyselyihin voi vastata 31.7.2019 mennessä. Nauvon eteläisen ja poikittaisen reitin palvelutasokysely on avoinna 14.7. asti.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa