Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti Pohjanmaan ELY-keskusalueen pakolaiskiintiöksi 95 vuodelle 2020. Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnat olisivat olleet valmiita vastaanottamaan yhteensä 170 kiintiöpakolaista.

Koska kiintiöpakolaisia osoitetaan alueelle vähemmän kuin mitä kunnat olisivat valmiita vastaanottamaan, on ELY-keskus joutunut priorisoimaan vastaanottavia kuntia. Pohjanmaan ELY-keskus on neuvotellut alueen kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kohdennusmääristä ja kansalaisuustoiveista.

Kiintiöpakolaisia osoitetaan vuonna 2020 Pietarsaaren seudulle 55, Mustasaareen 10, Vaasaan 15 ja Kokkolaan 15.

Sisäministeriö on vahvistanut pakolaiskiintiö kohdentamisen vuonna 2020 seuraavasti: syyrialaiset pakolaiset Libanonissa ja Turkissa 400, kongolaiset pakolaiset Sambiassa 200, Nigerissä rekisteröidyt pakolaiset sekä Libyasta Nigeriin ETM evakuointimekanismin puitteissa evakuoidut pakolaiset tai muiden vastaavien mekanismien puitteissa evakuoidut pakolaiset 130, hätätapaukset ilman alue- tai kansalaisuusrajoitusta 120.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella toivotaan eniten kongolaisia kiintiöpakolaisia vuonna 2020.

Kuntapaikkatilanne ei näytä muuttuneen valtakunnallisesti viime vuosien aikana. Kiintiöpakolaisille kohdennettuja kuntapaikkoja on edelleen kaikilla alueilla ja vastaanottoa toivovia kuntia on enemmän kuin mihin voidaan kiintiön puitteissa ohjata. Edellisvuosien tapaan, lähes kaikilla alueilla ensisijainen toive on vastaanottaa syyrialaisia kiintiöpakolaisia, joita on tämän vuoden 850 kiintiössä tulossa suhteellisesti vähemmän kuin aiempina vuosina.

Lisätietoja antaa:

Emine Ehrström
Kotouttamis- ja nuorten palveluiden päällikkö
emine.ehrstrom@ely-keskus.fi | puh. 0295 028 684

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)