Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kiinnostusta jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeeseen kartoitetaan

Ympäristöministeriö kartoittaa alustavasti mahdollisten alan toimijoiden kiinnostusta panostaa teknis-taloudellisen selvityksen tekemiseen hanketta varten, jossa täysimittakaavaisena koekohteena on noin 20 000-50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamo lietteille.

Suomessa puhdistamolietettä syntyy noin miljoona kuutiota vuodessa ja kuiva-aineen määräksi arvioidaan vuosittain noin 150 000 kuiva-ainetonnia. Liete sisältää paljon ravinteita, joiden hyödyntämiseen ja talteen ottoon voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Alustavasti on harkinnassa valtion mahdollista osarahoitusta 20 000-50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyn täysimittakaavaiseen koehankkeeseen, jossa voitaisiin testata uusia, innovatiivisia lietteen käsittelymenetelmiä ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta.


Alueellista tietoa