Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Alkutuotanto on riippuvainen fossiilisista lannoitteista

Alkutuotanto on voimakkaasti riippuvainen fossiilisista lannoitteista, eikä äkillisiin toimintaympäristön muutoksiin voida varautua huolellisesti ilman toimivia kierrätyslannoitemarkkinoita. Ilman varmuudella, ja kohtuullisella hinnalla, saatavia lannoitteita yhteiskunnan ruoansaanti voi vaikeutua äkillisesti. Vaikeissa maailmantilanteissa tuontiruoasta tullaan kilpailemaan voimakkaasti, sillä tarve tuontiruoalle on vielä suurempi Suomen naapurimaissa. Ainoa vaihtoehto on pyrkiä elintarvikehuollon omavaraisuuteen.

Ruoantuotannon kansalliseen omavaraisuuteen voidaan vaikuttaa

Ruoantuotannon kansalliseen omavaraisuuteen voidaan vaikuttaa kehittämällä kierrätysravinnevalmisteiden tuotantoa ja markkinoita. Tuotantomuotoihin yhtäläisesti vaikuttava ja läpileikkaava tekijä on huono kannattavuus. Kannattavuutta voidaan yhteiskunnallisen tärkeyden nimissä parantaa valtiontuilla. Tukimuotoja on vielä kovin vähän tarjolla, ja ne kohdistuvat liian pieneen osaan tuotantomuotoja. Toimivien ja tuotantomuotoja syrjimättömien tuki-instrumenttien kehittäminen kierrätyslannoitteiden valmistamiseen ja markkinan kehittymiseen on välttämätön välietappi matkalla kohti elintarvehuollon kokonaisvaltaista omavaraisuutta.

Lue lisää:

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys, ELY-keskuksen tiedote 30.1.2023

Valtakunnallinen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus