Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kevättulvat jäämässä vähäisiksi, tutustu silti tulvaturvallisuusoppaaseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lumen määrä ja vesiarvo vaihtelee voimakkaasti Pohjanmaan eri alueilla. Lunta on ollut rannikkoalueilla selvästi vähemmän kuin keskimääräisenä talvena, mutta sisämaassa lunta on monin paikoin ollut lähes normaalisti. Koska lunta on pääosin normaalia vähemmän, ei säännöstelyjen järvien ja tekojärvien pintoja tänä keväänä lasketa niin alas kuin tavallisesti.


Lapuanjoki 9.3.2015

Jokien virtaamat ja vedenkorkeudet nousivat monin paikoin tulvahuippuihin maaliskuun alkupuolella, mutta ovat nyt maaliskuun lopussa lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Jos lunta ja jäätä ei tule selvästi lisää, niin tämän kevään tulvat jäävät todennäköisesti pieniksi.

Järvet olivat pääosin korkeammalla kuin yleensä tähän aikaan. Poikkeuksena on Kyrkösjärven tekojärvi, joka on ollut runsaan metrin alempana kuin normaalisti, sillä Seinäjoen kaupunki kunnostaa rantoja tulevan asuntomessualueen edustalla.


Kyrkösjärven maisemat ovat tilapäisesti muuttuneet, kun vesi on noin metrin normaalia alempana asuntomessualueen rannan kunnostuksen vuoksi.

Järvet olivat pääosin korkeammalla kuin yleensä tähän aikaan. Poikkeuksena on Kyrkösjärven tekojärvi, joka on ollut runsaan metrin alempana kuin normaalisti, sillä Seinäjoen kaupunki kunnostaa rantoja tulevan asuntomessualueen edustalla.

Kuortaneenjärvi on 80 cm korkeammalla kuin yleensä tähän aikaan. Kuortaneenjärveä säännöstelevän Talinkalman padosta juoksutus on täysillä. Patoluukut poistettiin paikoiltaan maaliskuun puolivälissä noin kuukaudeksi luukkujen kunnostustöitä varten.

Kalajärven tekojärveä on tarkoitus tänä keväänä ja kesänä säännöstellä tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Järveä pyritään pitämään alhaalla huhtikuun loppupuolelle asti, jolloin Seinäjoen Energia lopettaa kaiken juoksutuksen voimalaitoksen kautta ja aloittaa laitoksen kunnostuksen. Kunnostustöiden on tarkoitus kestää syksyyn asti. Voimalaitoksen kunnostuksen aikana ELY-keskus sulkee Kalajärveen tulevan täyttökanavan ja rakentaa siihen patoturvallisuutta parantavan sulkuluukun.

Kevään aikaa on aloitettu kolmen pohjalaismaakunnan yhteinen neuvontahanke "Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen". Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia omatoimiseen varautumiseen sekä selvittää tulviin liittyviä tiedontarpeita ja keinoja nopeaan tiedottamiseen. Hanketta koordinoi Satu-Mikaela Burman Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Tutustu pientalon tulvaturvallisuusoppaaseen (pdf, 1,5 Mt)


Alueellista tietoa