Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Keskisuomalaiset yritykset innokkaita hyödyntämään ELY-keskuksen asiantuntijakoulutuksia (Keski-Suomen ELY-keskus)

Kevään aikana toteutetun valtakunnallisen vaikuttavuusarvioinnin mukaan keskisuomalaiset yrittäjät kokevat hyötyvänsä ELY-keskuksen asiantuntijakoulutuksista. Vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena oli selvittää pk-yrityksien avainhenkilökoulutuksien vaikutukset yritysten liiketoimintaan ja osaamiseen. Arvioinnin mukaan yrittäjät olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

Asiantuntijakoulutuksella uusia kehitysideoita ja näkökulmia yritystoimintaan

Koulutus nosti esille asioita, joita osallistuja ei välttämättä edes tiennyt tarvitsevansa, ja siten herätti osallistujia ajattelemaan ja katsomaan yritystoimintaansa uudesta näkökulmasta.  Osallistujat saivat toimintaansa myös paljon uusia käytännön työkaluja. Koulutusten hyödyt nähdään yrityksissä suurina ja arvioinnin perusteella noin 70 prosenttia osallistujista on tehnyt tai aikoo tehdä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä koulutusten perusteella. Enemmistö vastaajista koki saaneensa koulutuksesta uusia kehittämisideoita ja koulutusten nähtiin myös vahvasti lisäävän innostusta kehittää yritystä.

Avainhenkilövalmennusten lisäarvo näyttäytyy nimenomaan kehittämistoimenpiteiden laadun kautta. Vastaajista 40 % arvioi, että kehittämistoimenpiteet olisi tehty muutenkin, mutta koulutuksen ansiosta ne voitiin tehdä laadukkaammin.
 
Yritysten tuottavuuden nähtiin lisääntyvän koulutusten ansiosta ja moni vastaajista uskoi myös yrityksen liikevaihdon kasvavan tulevaisuudessa.  

Tutkimuksen taustaa

Koulutuksiin osallistui vuoden 2012 - 2013 alkupuoliskolla yhteensä 909 henkilöä. Heistä vaikuttavuuskyselyyn vastasi yhteensä 229 henkilöä ja lisäksi haastateltiin 80 henkilöä. Koulutukset ovat kaiken kaikkiaan kohdentuneet valtaosin joko yritysten toimitusjohtajiin tai ylempiin toimihenkilöihin. Merkittävä osa koulutuksiin osallistuneista toimii itse yrittäjänä.

Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämiin koulutuksiin osallistui tutkimuksen aikana 85 henkilöä johtamisen, kasvun, taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin sekä viennin ja kansainvälisen toiminnan osa-alueilla.  Keski-Suomen osallistujamäärä oli valtakunnallisesti kolmanneksi suurin.

Keski-Suomessa aktiivista koulutustoimintaa

Keski-Suomessa on vuosien 2012 - 2013 aikana tarjottu pk-yrityksille yhteensä 21 pitkäkestoista valmennusohjelmaa, joista tähän mennessä on käynnistynyt yhteensä 18 ryhmää. Lokakuuhun 2013 mennessä on koulutusohjelmissa ollut mukana kaiken kaikkiaan noin 185 osallistujaa.

Viime vuosina ELY-keskus on pystynyt tarjoamaan alueelle kattavasti koulutuspalveluita.

"On ollut hienoa huomata pk-yritysten aktiivisuus oman osaamisen kehittämisessä. Osaaminen on tärkeä tekijä Keski-Suomen kilpailukyvyn nostamisessa", muistuttaa kehittämispäällikkö Pirjo Suhonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

 "Tutkimuksen tulokset tukevat sitä käsitystä, joka meillä on syntynyt kentältä saadun palautteen kautta - tällaisille koulutukselle on tarvetta ja osallistujat kokevat saavansa koulutuksista paljon oman liiketoimintansa kehittämiseen", kertoo koulutussuunnittelija Saila Pulkkinen.

Lisätietoja
 
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Loppuraportti julkaistiin 7.10.2013.

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksen avainhenkilökoulutuksista:
Saila Pulkkinen: p. 0295 024 846  
saila.pulkkinen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa