Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Keski-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2013 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan lokakuun lopussa 18 102 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden lokakuuhun verrattuna 2 035 enemmän. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 289 571, lisäystä vuoden takaisesta tilanteesta 39 485. Muutoksen suunta on ollut sama kaikissa ELY-keskuksissa.

Kuluvan vuoden syyskuusta työttömyys lisääntyi Keski-Suomessa 59 henkilöllä ja koko maassa 4 638 henkilöllä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli lokakuun lopussa Keski-Suomessa 14,1 %, Lapin (15,3), Kainuun (15,2) ja Pohjois-Karjalan (14,7 %) jälkeen ELY-keskusten neljänneksi korkein. Koko maassa työt­tömien työnhakijoi­den osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 11,1 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli lokakuun lopussa 31 362, joista työttömiä työnha­ki­joita 18 102. Työssä olevia työnhakijoista oli 6 505 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 467. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 869 ja lyhennettyä työviik­koa teki 419 työnhakijaa. Työttömistä työnhaki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 181. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli 214 suurempi kuin viime vuoden lokakuussa ja 249 pienempi kuin kuluvan vuoden syyskuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli lokakuun aikana 2 000 avointa työpaikkaa, joista uusia, kuu­kauden aikana ilmoitettuja 1 244. Kuukauden aikana täyttyi 1 265 työpaikkaa ja kuukauden lopussa työpai­koista oli avoinna 692.

Keski-Suomessa oli avoimia työpaikkoja lokakuussa 165 vähemmän kuin tämän vuoden syyskuussa ja 87 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa lokakuun aikana 17 ja koko maassa 10.

Työttömyyden rakenne

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne oli lokakuussa, kuten myös syys­kuussa, Keuruun seutukunnassa (12,4) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (16,3 %). Äänekosken seutukunnan kokoaikaisesti lomautettujen vähentyminen syyskuusta alensi myös seutukunnan kokonaistyöttömyyttä, ainoana seutukuntana Keski-Suomessa. Viime vuoden lokakuusta työttömyys on lisääntynyt kaikissa Keski-Suomen seutukunnissa.

Keski-Suomen kuntien matalimmat työttömyysasteet lokakuun lopussa olivat Kyyjärvellä (10,2) sekä Muuramessa ja Toivakassa (molemmat 10,7 %). Toiseen ääripäähän sijoittuivat Äänekoski (16,9), Kinnula (16,7 %) ja Saarijärvi (16,1 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa naisia 7 815 (43,2 %) ja miehiä 10 287 (56,8 %). Työttömiä naisia oli 79 enemmän ja työttömiä miehiä 20 vähemmän kuin syyskuun lopussa. Viime vuo­den lokakuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 963 ja työttömiä miehiä 1 072 enemmän.

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli alle 25-vuotiaita nuoria lokakuun lopussa 2 549, syyskuu­hun verrattuna 64 vähemmän, mutta viime vuoden lokakuuhun verrattuna 413 eli 19,3 prosenttia enemmän. Nuorten osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Keski-Suomessa lokakuun lopussa 14,1 %. Koko maan työttömistä työnhakijoista oli nuoria 12,6 %.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2013 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586

Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 0295 024 571


Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

Alueellista tietoa