Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Keski-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2014 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli helmikuun lopussa Keski-Suomessa 16,6 %. Lappi (16,5 %) pudotti Keski-Suomen toiseksi keh­noimmaksi maakunnaksi kiilaamalla ohi yhdellä prosentin kymmenyk­sellä. Keski-Suomen taakse jäi ainoastaan Kainuu (17,4 %). Vuoden 2012 helmi-maaliskuun asetelma toistui, silloin Keski-Suo­mea huonompi tilanne oli vain Pohjois-Karjalassa. Reilun kahdenkymmenen viime vuoden aikana Keski-Suomi on vajonnut toiseksi kehnoimmaksi ainoastaan nuo kolme kertaa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 12,4 %.

Työttömiä työnhakijoita Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­välitystilaston mu­kaan helmikuun lopussa 21 379, viime vuoden helmikuuhun verrattuna 2 691 enemmän. Koko maassa oli 323 793 työtöntä työnhakijaa, 32 923 enemmän kuin vuotta aikai­semmin. Tammikuusta työttömien työnhakijoiden määrä laski hieman. Keski-Suomessa oli 175 ja koko maassa 3 773 työ­töntä työhakijaa vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli helmikuun lopussa 34 564, joista työttömiä työnha­ki­joita 21 379. Työssä olevia työnhakijoista oli 6 374 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 349. Työttö­myyseläkkeen saajia oli 640 ja lyhennettyä työviik­koa teki 822 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 2 131, tammikuuhun verrattuna 176 vähemmän ja viime vuoden helmikuuhun verrattuna 470 enemmän.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli helmikuun aikana 2 866 avointa työpaikkaa, joista uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 873. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 359 enemmän kuin tammi­kuussa, mutta 492 vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Helmikuun aikana täyttyi 1 307 työpaik­kaa ja kuukauden lopussa työpai­koista oli avoinna 1 529.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suo­messa helmikuun aikana 13. Tammikuun ta­paan enemmän oli ai­noastaan Kainuussa (17). Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli kuusi työn­hakijaa.

Työttömyyden rakenne

Koko maan 320 kunnasta vähintään kahdenkymmenen prosentin työttömyysasteen kuntia oli helmikuun lopussa neljätoista. Kunnista neljä oli Lapissa, kaksi Kainuussa, kolme Pohjois-Karjalassa ja viisi Keski-Suomessa. Kuntien määrä väheni tammikuusta yhdellä Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Keski-Suomessa määrä sen sijaan lisääntyi yhdellä kun ryhmään nousi myös Viitasaari. Keski-Suomen kahden­kymmenen prosentin kunnat olivat helmikuun lopussa Kannonkoski (21,2), Saarijärvi (20,7), Kinnula (20,5), Äänekoski (20,3) ja Viitasaari (20,2 %).

Keski-Suomen kuntien helmikuun lopun matalimmat työttömyysasteet olivat Muuramessa (12,1), Uurai­silla ja Kyyjärvellä (molemmat 13,4) sekä Laukaassa (13,8 %). Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne oli Keuruun seutukunnassa (14,7) ja vaikein tilanne Äänekosken seutukunnassa (19,5 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa naisia 8 724 (40,8 %) ja miehiä 12 655 (59,2 %). Tammikuuhun verrattuna työt­tömiä naisia oli 80 ja työttömiä miehiä 95 vähemmän. Viime vuoden helmikuu­hun verrattuna työttömiä naisia oli 1 110 ja työttömiä miehiä 1 581 enemmän.

Työttömyyden hienoinen lasku tammikuusta kohdistui Keski-Suomessa useimpiin ammattiryhmiin sekä lähes kaikkiin ikäryhmiin ja koulutusasteisiin. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna työttömiä työnhakijoita on sen sijaan enemmän kai­kissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä alempaa perusastetta lukuun ottamatta myös kaikilla kou­lutusasteilla.

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli helmikuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 3 003. Määrä oli 49 pienempi kuin tammikuussa, mutta 277 suurempi kuin vuosi sitten helmikuussa. Yli 50-vuotiaita oli työt­tömänä 8 161, tammikuuhun verrattuna 34 ja viime vuoden helmikuuhun verrattuna 930 enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan. Helmikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli Keski-Suomessa 6 111, tammikuuhun verrattuna 97 enemmän ja viime vuoden hel­mikuuhun verrattuna 1 246 eli neljännes enemmän. Pitkäaikais­työt­tömien osuus kaikista työt­tömistä työnha­kijoista oli helmikuun lopussa Keski-Suo­messa 28,6 ja koko maassa 26,6 %. Keski-Suomea korkeampi pitkäaikaistyöttömien osuus oli ainoastaan Pirkanmaan (33,8 %) ELY-keskuk­sessa.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus helmikuu 2014 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586

Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 0295 024 571


Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020,  työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183, osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064, tuetun työllistämisen palvelut

 

Seuraava eli työllisyyskatsaus 31.3.2014 julkaistaan torstaina 24.4.2014.

 

 

 


Alueellista tietoa