Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Keski-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2013 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan elokuun lopussa 18 201 työtöntä työnhakijaa, 2 286 enemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 290 245, viime vuoden elokuuhun verrattuna 44 310 enemmän. Työttömyys on vuo­den takaisesta tilanteesta lisääntynyt kaikissa ELY-keskuksissa. 

Edellisestä kuukaudesta eli kuluvan vuoden heinäkuusta työttömyys on sen sijaan vähentynyt kaikkialla. Työttömyyden vähentyminen heinäkuusta elokuulle toistuu joka kesä, kun työmarkkinat vilkastuvat lomakauden jälkeen ja oppilaitoksissa käynnistyy uusi opintovuosi. Keski-Suomessa oli elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita 1 422 ja koko maassa 28 341 vähemmän kuin kuukautta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli elokuun lopussa Keski-Suomessa 14,2 %. Koko maassa työt­tömien työnhakijoi­den osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,1 %.

Kaikkiaan työnhakijoita Keski-Suomessa oli elokuun lopussa 30 190, joista työttömiä työnha­ki­joita 18 201. Työssä olevia työnhakijoista oli 6 162 ja työvoiman ulkopuolella olevia 4 578.
Työttö­myyseläkkeen saajia oli 1 001 ja lyhennettyä työviik­koa teki 248 työnhakijaa. Työttömistä työnhaki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 097.

Avoimet työpaikat

Elokuun aikana oli Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 522 avointa työpaikkaa,
498 enem­män kuin heinäkuussa ja 128 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.
Suurimmat paikkamäärät keskittyivät kaupallisen työn, palvelutyön sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmiin.

Elokuun avoi­mista työpai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 576. Kuukauden aikana täyttyi 1 537 työpaik­kaa ja kuu­kauden lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 044. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa heinäkuun aikana 14 ja koko maassa 10.

Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen seutukuntien elokuun lopun työttömyysasteet vaihtelivat Keuruun seutukunnan 12,1 %:sta Äänekosken seutukunnan 16,5 %:iin. Keski-Suomen kuntien matalimmat työttömyysasteet olivat Luhangassa ja Muuramessa (molemmat 10,2 %). Korkeimman työttömyysasteen kirjasi heinäkuun tapaan Äänekoski (17,1 %). Työttömyyden kehitys Keski-Suomen seutukunnissa ja lähes jokaisessa kunnassa on noudattanut koko maakunnan muutossuuntaa. Viime vuoden elokuusta työttömyys on lisääntynyt ja kulu­van vuoden heinäkuusta vähentynyt.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2013 (pdf)

Lisätietoja:
Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586
Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 0295 024 571

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki, 0295 046 050
Palvelujohtaja Minna Heino, 0295 046 020, työnvälitys- ja yrityspalvelut
Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183, osaamisen kehittämispalvelut
Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064, tuetun työllistämisen palvelut

 


Alueellista tietoa