Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi tarjosi eväitä kuntien liikenneturvallisuustyöhön (Keski-Suomi)

Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi järjestettiin 29.9.2021 webinaarina Teams-alustalla. Tilaisuus houkutteli linjoille enimmillään 50 osallistujaa Keski-Suomen kunnista ja liikenneturvallisuustyötä tekevistä sidosryhmistä. Seminaarin järjesti Keski-Suomen maakunnallinen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä ELY-keskuksen johdolla. Tilaisuudessa kuultiin erilaisia näkökulmia liikenneturvallisuuteen ja kuntien liikenneturvallisuustyöhön.

Strategiaa ja konkretiaa sopivassa suhteessa

Avauspuheenvuorossa liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Maija Rekola kertoi kuulijoille uudesta valtakunnallisesta liikenneturvallisuusstrategiasta, joka herätti ajatuksia ja kysymyksiä yleisössä. Onnettomuustietoinstituutin teknologiapäällikkö Tapio Koisaari ja Traficomin erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara valottivat esityksissään ajoterveyttä sekä sairausperäisten onnettomuuksien että onnettomuuksien ehkäisyn näkökulmasta.

Liikenneturvallisuutta monelta kantilta

Iltapäivän aloittanut Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori Hanna Hannukainen esitys lisäsi ymmärrystä siitä, miten erilaisia neuropsykiatrisia pulmia ihmisten liikkumiseen voi liittyä, ja miten liikennejärjestelyissä voisi huomioida aistiesteettömyyttä. Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroisen interaktiivinen esitys puolestaan haastoi kuulijat miettimään, miten voimme puolittaa liikennekuolemat vuoteen 2030 mennessä.

Hämeen poliisilaitoksen ylikomisario Jouni Takala avasi kuulijoille poliisin uutta liikennevalvonnan ja -turvallisuuden kehittämissuunnitelmaa. Tilaisuuden päätti nuorisokoordinaattori Jenny Amperla Haminan kaupungin nuorisopalveluista kertomalla Haminan mopo- ja pyörätupahankkeesta sekä ja Etelä-Kymenlaakson mopopläänistä. Amperlan esitys tarjosi konkreettisia tapoja tukea nuorten liikenneturvallisuutta.
 

Tilaisuuden esitykset

Liikenneturvallisuusstrategia (pdf): Maija Rekola, LVM 

Ajoterveys ja sairausperäiset onnettomuudet (pdf): Tapio Koisaari, OTI 

Ajoterveysohje ja onnettomuuksien ehkäisy (pdf): Petteri Harjuvaara, Traficom 

Neuropsykiatriset pulmat, liikkuminen ja aistiesteettömyys (pdf): Hanna Hannukainen, Satakunnan amk

Miten puolitamme liikennekuolemat 2030 mennessä (pdf): Pasi Anteroinen, Liikenneturva 

Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma (pdf): Jouni Takala, Hämeen poliisilaitos​​​​​​

Haminan mopo- ja pyörätupahanke ja Etelä-Kymenlaakson mopoplääni (pdf): Jenny Amperla, Haminan nuorisopalvelut