Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Keski-Suomen ELY-keskus tienpitäjänä on varautunut talveen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Talvihoidon alueurakoissa uusi urakkakausi alkoi lokakuun alussa.

Hoidon alueurakat on kilpailutettu laatuvastuu-urakoinnin periaatteella.
Kilpailutus tehdään valtakunnallisesti yhtenäisillä asiakirjoilla, joita täydennetään alueen tarpeilla ja erityispiirteillä.

Keski-Suomen alueella on kuusi alueurakkaa, joita ELY -keskuksen aluevastaavat valvovat. Palvelutuottajat ovat Destia Oy ja YIT Oy.

Liikennevirasto ja ELY-keskus ovat määritelleet alueen teiden hoidon laatuvaatimukset ja palvelutason. Tiet on luokiteltu eri talvihoitoluokkiin.

Keski-Suomen ELY-keskus käyttää talvihoitoon noin 7 M euroa, eli noin puolet vuotuisesta päivittäisen kunnossapidon rahoituksesta.

Palvelutuottajana pääurakoitsija vastaa urakkasopimuksen mukaisen laadun tuottamisesta, seuraa tuottamaansa laatua itsenäisesti ja raportoi siitä säännöllisesti tilaajalle. Tilaajan edustajana aluevastaavat valvovat ja mittaavat tuotetun palvelun tasoa urakka-alueillaan viikoittaisilla tarkastuskäynneillä.

Jämsän alueurakassa on uuden alueurakan palveluntuottajana aloittanut Destia Oy.

Tienkäyttäjien palaute on tärkeää, ja sitä seurataan koko ajan. Hoidon alueurakoiden työaikatauluihin ja -reitteihin on mm. tehty korjauksia saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja
Kunnossapitopäällikkö Jari Mikkonen, p. 0295 024 703

ELY -keskuksen Internet -sivu talvihoito

 


Alueellista tietoa