Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kesän päällystystyöt käynnistymässä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tämän kesän päällystystyöt käynnistyvät ensi viikolla. Ensimmäisinä kohteina päällystetään kantatietä 41 ja maanteitä 196. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 17,5 M€, josta n. 3,5 M€ on korjausvelkarahaa. Yhteensä päällystysrahaa on n. 3,0 M€ viime vuotta enemmän. Lisäksi bitumin hinta on pysynyt viime vuoden tasolla. Tänä vuonna voidaankin päällystää hieman viime vuotta enemmän ja joitain kohteita voidaan päällystää paksummalla päällysteellä. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan tänä vuonna n. 390 km, mikä on noin 60 km viimevuotista enemmän. Tästä huolimatta päällystysmäärät ovat pudonneet noin kolmanneksella viimeisen viiden vuoden aikana. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan jonkin verran viime vuosia enemmän. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 10 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden perusteella.

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2016

 • E18 Valkojan ja Tammisillan liittymän välinen tieosuus (Turun suuntaan)
 • E18 Lyhyitä osuuksia välillä Turku-Tammisilta
 • Vt 2 Ulvila-Pori (1-kaista molempiin suuntiin)
 • Vt 8 Pori-Hyvelä
 • Vt 8 Nousiainen-Mynämäki
 • Vt 8 Laitila-Varhokylä
 • Vt 8 Vermuntila-Unaja
 • Vt 11 Kiikoinen-Kaasmarkku
 • Vt 12 Rauman pää
 • Kt 44 Lavia-Kankaanpää
 • Kt 52 Uudenmaan raja-Perniö
 • Mt 180 Nauvo-Korppoo
 • Mt 181 Sauvo-Valkoja
 • Mt 183 Strömma-Kemiö
 • Mt 196 Taivassalo-Lokalahti
 • Mt 261 Niinisalo-Jämijärvi
 • Mt 280 Somerniemi-Uudenmaan raja

Osa merkittävimmistä kohteista päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Nelikaistaisilla teillä, joilla toinen ajokaista on koko ajan käytössä, ei yleensä ole tarvetta tehdä päällystystöitä yöaikaan. Sen sijaan kaksikaistaisilla teillä päällystystyöt haittaavat enemmän liikennettä, joten kaikkein vilkkaimmilla teillä työt tehdään yöaikaan. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm. Vt 8 Pori-Hyvelä, E18 Tammisillan ja Valkojan liittymän välinen tieosuus, Vt 12 Rauman pää, Mt 213 Loimaa-Hirvikoski ja Mt 2221 Kurkela. Muut mahdolliset yötyökohteet selviävät myöhemmin. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Ensimmäisinä kohteina päällystetään kantatietä 41 ja maantietä 196   Ensimmäisenä kohteena päällystetään Kantatietä 41 välillä Riihikoski-Ortenoja n. 10,0 km:n matkalla. Työt alkavat tiistaina 19.4 ja valmistuvat viikolla 17. Sen jälkeen viikolla 18 alkavat päällystystyöt maantiellä 196 Taivassalon ja Lokalahden välillä n. 16,0 km matkalta. Tiet ovat päällystettävillä osuuksilla kaksikaistaisia ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikennevalo-ohjaus. 

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.  Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.

Kaikki kesän päällystyskohteet sekä lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy päällystystyöt 2016 -nettisivuiltamme.

Suurin osa päällystystöiden aikatauluista tarkentuu vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia. 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061

Tiedotamme kesän päällystytöistä myös ELY-keskuksen twitterissä @VarsinaisELY


Alueellista tietoa