Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kesä tuo muutoksia Pirkanmaan linja-autoliikenteeseen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kaikkiaan viitisenkymmentä linja-autovuoroa lopettaa Pirkanmaalla liikennöinnin kesän alkaessa ja koulujen loppuessa. Vähennys on samaa suuruusluokkaa aiempien vuosien kanssa. Pirkanmaalla kaupunkiseudun ulkopuolista linja-autoliikennettä järjestää ELY-keskus. Tavoitteena on turvata liikennepalvelut kuntakeskusten välillä ja yhteydet Tampereelle. Tällaisia vuoroja on yhteensä noin 650 kappaletta, ja niistä osa ajetaan päivittäin, osa esimerkiksi vain koulupäivinä.  

Kesäkuun ensimmäisellä täydellä viikolla linja-autoyhteyksissä tapahtuu muutoksia eri puolilla Pirkanmaata, kun koululaisvuorojen lisäksi moni muukin vuoro lopettaa liikennöintinsä kesän ajaksi. Syksyllä liikenne palaa taas kesätauon jälkeen vilkkaammaksi, vaikkakin osa vuoroista lopettaa liikennöinnin pysyvästi vähäisen kysynnän vuoksi.

ELY-keskus myöntää tänäkin vuonna kunnille valtionavustusta pääasiassa seutulippujen hinnanalennuksiin ja kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen noin 0,6 miljoonaa euroa.

ELY-keskus ostaa ns. kannattamattomia vuoroja, jotta maakunnasta pystytään järjestämään edes vähäinen määrä vuoroja kuntakeskuksiin. Nämä ostoliikennevuorot kilpailutetaan sellaisella oletuksella, että lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Hinnoittelu on yleensä kilometripohjaista tai seutulippuun perustuvaa. Tällaisia ostovuoroja hankitaan tällä hetkellä noin 120 kappaletta, ja niihin käytetään vuosittain rahaa noin 1,4 miljoonaa euroa. Osassa maakuntaa bussiliikenteen järjestäminen on hankalaa, sillä matkustajamäärät ovat vuosi vuodelta vähentyneet ja sitä kautta vuoromäärätkin.

Entiset linjaliikenneluvat muutettiin vuonna 2009 joukkoliikennelain voimaan tultua siirtymäajan sopimuksiksi, jotka päättyvät portaittain vuoteen 2019 mennessä. Nämä vuorot ovat pika- ja vakiovuoroja, joissa maksuksi käy seutulippu, kilometripohjainen hinta tai liikennöitsijäkohtainen tarjoushinta. Siirtymäajan sopimusvuoroja on voimassa vielä noin 350 kappaletta.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää markkinaehtoisuuteen perustuvat reittiliikenneluvat sellaisille vuoroille, jotka kulkevat suurimman osan kilometreistään Pirkanmaalla. Tällaisia vuoroja on noin 180 kappaletta. Lippujen hinnoittelu perustuu liikennöitsijän määrittelemään hintaan ja lippujärjestelmään, eikä ELY-keskus myönnä näihin vuoroihin mitään tukea.

Uutta WALTTI lippu- ja maksujärjestelmää ja vyöhykeperusteista hinnoittelua ei vielä ole otettu ELY-keskuksen järjestämässä liikenteessä käyttöön. Valmisteilla oleva liikennekaari lakipaketti ja maakuntauudistus saattavat lähivuosina tuoda suuriakin muutoksia joukkoliikenteen järjestämistapoihin maakunnissa.


Alueellista tietoa