Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kerro kokemuksesi ja auta kehittämään liikkumisen turvallisuutta Kaavilla (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kaavin kunta ovat käynnistäneet Kaavin liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön. Hankkeen tavoitteena on luoda suuntaviivat turvallisen liikkumisympäristön kehittämiselle.

Yhtenä keskeisimpänä lähtökohtana suunnitelman laatimisessa on asukkaiden sekä Kaavilla asioivien mielipiteet ja kokemukset, joita kartoitetaan 18.4.2019 avatun verkkokyselyn avulla. Kyselyyn voi vastata 10.5.2019 asti.

 

Liikenneympäristöä parannetaan näppärin toimenpitein

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen suunnitelma turvallisen liikkumisen edistämiseksi Kaavin kunnan alueella. Suunnitelmassa analysoidaan liikenneturvallisuuden nykytilannetta ja päivitetään edellinen, vuonna 2013 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma.

Suunnitelmaan valitaan turvallista liikkumista tukevia infrastruktuurin parantamiskohteita. Toimenpiteiden määrittelyssä painoarvo on erityisesti pienissä ja helposti toteutettavissa investoinneissa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma asettaa suuntaviivat tienpitoviranomaisten tulevien vuosien investoinneille ja auttaa keskittämään resurssit liikenneturvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

 

Osallistu suunnitteluun verkkokyselyn kautta

Kaavin asukkaiden ja kunnassa asioivien mielipiteet ja kokemukset muodostavat tärkeän lähtökohdan suunnitelman laatimisessa. Liikenneturvallisuuden ja liikkumisen haasteita kartoitetaan verkkokyselyn avulla.

Kyselyn kautta on mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai esimerkiksi liikkujien tarkkaamattomuuden tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyn tavoitteena on saada esiin erityisesti sellaisia vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista.

Kyselyyn voi vastata 18.4.–10.5.2019 välisenä aikana osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6147/.
Kysely löytyy myös Kaavin kunnan verkkosivuilta.

 

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kaavin kunta. Suunnitelman laatii Ramboll Finland Oy. Suunnittelutyö on käynnistynyt huhtikuussa 2019 ja valmistuu marraskuuhun 2019 mennessä.

 

Lisätietoja:

Kaavin kunta:
Markus Hartikainen, kunnaninsinööri
puh. 044 753 0287, markus.hartikainen(at)kaavi.fi

 

Pohjois-Savon ELY-keskus:
30.4.2019 saakka: 
Esko Tolvanen, liikenneturvallisuusasiantuntija, puh. 02 950 26 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi
2.5.2019 alkaen:
Kyllikki Komulainen, liikenneturvallisuusasiantuntija, puh. 02 950 26 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

 

Ramboll Finland Oy:
Pilvi Lesch, projektipäällikkö, puh. 040 718 06 07, pilvi.lesch(at)ramboll.fi


Alueellista tietoa