Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Kerääjäkasvien viljely suosittua (Uudenmaan ELY-keskus)

Noin neljäsosa Uudenmaan viljelijöistä viljeli viime vuonna varsinaisen viljelykasvin lisäksi ns. kerääjäkasvia. Kerääjäkasvi käyttää maahan jääviä tai vapautuvia ravinteita. Se suojaa maata eroosiolta sadonkorjuun jälkeen. Viljelyn tavoitteena on ylläpitää maan kasvukuntoa, vähentää ravinnehuuhtoumia ja eroosiota sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Uusmaalaisille kerääjäkasvien viljelijöille lähetettiin alkuvuonna kysely, johon vastasi 152 viljelijää. Tulosten perusteella kerääjäkasvien viljely on erityisesti suosittua suurilla tiloilla ja keskimääräistä nuorempien viljelijöiden keskuudessa. Viljelystä saatava taloudellinen tuki (100 euroa/ha) on suurin syy kerääjäkasvien viljelyyn, mutta myös myönteiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä.

Viljelijöistä enemmistö aikoo jatkaa kerääjäkasvien viljelyä, mikäli ehdot tai ainakin tukisumma säilyvät ennallaan. Vesienhoidon näkökulmasta olisi hyvä säilyttää kerääjäkasvusto talven yli ja sijoittaa lohkot vesistöjen läheisyyteen.

Selvityksen on kirjoittanut Laura Alestalo.

Kuva: Jarkko Hovi


Alueellista tietoa