Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kemikaalilainsäädännön valvontaan uusi kansallinen erikoistumistehtävä ympäristön suojelemiseksi (ELY-keskus)

Alueellinen ELY-keskus voi hoitaa tehtäviä myös useamman ELY-keskuksen toimialueella esimerkiksi erityisasiantuntemuksen saatavuuden turvaamiseksi. Kaakkois-Suomessa näitä ovat metsä- ja kemianteollisuuden ympäristökysymykset ja nyt uutena kemikaalilainsäädännön valvonta.

Vuonna 2013 tuli voimaan kemikaalilain muutos, jonka päätarkoituksena on tehostaa ja yksinkertaistaa kemikaalilain valvontaa. Tässä tarkoituksessa kemikaalien markkinavalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja kemikaalien käyttöolosuhteiden valvonta ympäristön suojelemiseksi ELY-keskuksille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskukset ja kunnat valvovat kemikaalien käyttöä ja varastointia ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi valvontakohteissaan.

Voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö perustuu EU:n kemikaaleja koskeviin säädöksiin (mm. REACH-asetus) ja sen mukaan kaikkien kemikaaleja käyttävien on oltava riittävästi selvillä kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä huolehdittava käyttötarkoituksessaan kemikaalien elinkaaren turvallisesta hallinnasta. Kemikaalilaki velvoittaa, että toiminnanharjoittajan tulee aina valita kemikaali, josta aiheutuu vähiten haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on saanut kansallisen erikoistumistehtävän, johon sisältyy yhdenmukaisen valvontaohjeistuksen laatiminen ELY-keskuksille ja kuntien ympäristönsuojelu­viranomaisten toiminnan ohjaus em. tehtävien hoitamisessa.

Tehtävään on nimetty 1.9.2014 alkaen Pirjo (Irmeli) Korhonen. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa ja väitellyt selektiivisen erotusprosessin kehittämisestä elintarviketeollisuudelle. Aikaisemmin hän on työskennellyt kemianteollisuuden, puolustusvoimien ja työterveyslaitoksen palveluksessa.

Lisää aiheesta: http://www.kemikaalineuvonta.fi

Lisätietoja

Kemikaaliasiantuntija Pirjo (Irmeli) Korhonen
Puh. 0295 029 345 ja GSM 050 380 7003
e-mail: pirjo.korhonen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa