Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen - ingressi

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä on kokonaisuudessaan esitetty käytettäväksi 15 milj. euroa vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen. Tästä määrärahasta on tarkoitus myöntää avustusta 1,33 milj. euroa kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeisiin.

Valtakunnallinen avustushaku toteutettiin Etelä-Savon ELY-keskuksessa 19.6.-30.8.2019 välisenä aikana.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on vesiensuojelun tehostamisohjelman yksi teema. Teemakokonaisuudesta on tunnistettu vesien hallinnan kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit. Näiden puitteissa taajamien ja rakennetun ympäristön vesien hallintaan kuuluu raakavesilähteiden turvaaminen, talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien asianmukainen keruu, puhdistaminen ja ympäristöön johtaminen sekä hule- ja kuivatusvesien hallinta.

Haku kuuluu teeman kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa