Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta

EU:n uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi vauhdittaa entisestään kaupunkien innovaatioekosysteemien kehitystyötä ja käynnistää valtakunnallisen innovaatio- ja osaamisverkostojen toiminnan.  Valtioneuvosto jakoi 10.2.2022 Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta yhteensä noin 21,6 miljoonaa euroa ekosysteemisopimusten ja noin 6,9 miljoonaa euroa valtakunnallisen innovaatiot ja osaaminen -verkoston toteuttamiseen vuodelle 2022.

Valtio solmi 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset helmikuussa 2021. Alueilla on vuoden ajan rakennettu paikallisiin osaamiskärkiin keskittyneitä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyöverkostoja sekä vaikuttavia vihreää ja digitaalista siirtymää tukevia hankekokonaisuuksia. Työtä on tuettu kansallisella käynnistysrahalla. 

Kaksi kehittämisinstrumenttia, kaupunkien ekosysteemisopimukset ja valtakunnallinen innovaatiot ja osaaminen -verkosto muodostavat ohjelmakokonaisuuden, joka kantaa nimeä Innovoivat kaupungit ja yhteisöt. Tavoitteena on saada kansainvälistä kilpailuetua kokeilu- ja innovaatioympäristöistä, kehittää uusia kasvun lähteitä eli liiketoimintaverkostojen aihioita ja skaalata paikallisia ratkaisuja globaaleille markkinoille. 

Innovaatiokeskittymiä ja verkostoja vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.

Pirkanmaan liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus koordinoivat ja tukevat toteutusta

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuuden toteuttamista ja sen ohjausryhmän työtä tukevat Pirkanmaan liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus, joille varataan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta erillistä rahoitusta.

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa valtakunnallisesta innovaatio- ja osaamisverkostot -teemasta (EAKR). ELY-keskus vastaa hankehakujen toteuttamisesta, hankkeiden valinnasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. 

Lue lisää

Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.2.2022, tem.fi)